Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.407

Słowa kluczowe:

podcasting, crowdfunding, platformy podcastowe, promocja podcastów

Abstrakt

Artykuł prezentuje zagadnienie podcastingu jako jednej z technologii przemysłu audio. Rozważania zmierzają do wskazania czynników wpływających na rozwój podcastingu, w tym narzędzi umożliwiających rozpowszechnianie podcastów i zwiększanie ich audytoriów. Przeprowadzone analizy dotyczą także przyczyn stosunkowo małej popularności podcastingu w Polsce, szczególnie w porównaniu do dużych rynków USA czy Kanady.

Opublikowane

01.03.2017

Jak cytować

Stachyra, G. (2017). Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju. Studia Medioznawcze, 1(68), 29–41. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.407

Numer

Dział

Artykuły