Zespół redakcyjny

Adres redakcji

„Studia Medioznawcze”
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

telefon: (+48) 661 682 605 (Rafał Smoleń)
e-mail: studiamedioznawcze@uw.edu.pl

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski)

Redaktor merytoryczno-językowy, sekretarz redakcji: Rafał Smoleń (Uniwersytet Warszawski)

Redaktorzy: Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski), Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski), Anna Mierzecka (Uniwersytet Warszawski), Paulina Orłowska (Uniwersytet Warszawski), Joanna Szylko-Kwas (Uniwersytet Warszawski)

Redaktor statystyczny: Marcin Łączyński

Projekt graficzny: Stanisław Małecki (Uniwersytet Warszawski)

Obsługa informatyczna redakcyjnego panelu cyfrowego: Marcin Roguski (Uniwersytet Warszawski)

Rada Naukowa

Przewodniczący Rady: Janusz W. Adamowski (Uniwersytet Warszawski)

Jane Curry (Santa Clara University, California, Stany Zjednoczone)
Katarina Fichnova (Uniwersytet im. Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja)
Rafał Habielski (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski)
Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Marcjanik (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Nowicki (Université de Cergy Pontoise, Île-de-France, Francja)
Robert Traba (Wolny Uniwersytet w Berlinie, Niemcy; Polska Akademia Nauk)
Andrius Vaišnys (Uniwersytet Wileński, Litwa)
Walentyn N. Wandyszew (Narodowy Agrarny Uniwersytet w Sumach, Ukraina)