Adres redakcji:

Studia Medioznawcze
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 55-20-240
e-mail: studiamedioznawcze@uw.edu.pl

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny: Robert Cieślak

Redaktor główny: Rafał Smoleń (tel. 661 682 605)

Redaktorzy: Tomasz Gackowski, Michał Głowacki, Anna Mierzecka, Paulina Orłowska, Joanna Szylko-Kwas

Redaktor językowy: Elżbieta Błuszkowska

Redaktor statystyczny: Marcin Łączyński

Projekt graficzny: Stanisław Małecki

Obsługa informatyczna redakcyjnego panelu cyfrowego: Piotr Celiński, Marcin Roguski

Rada Naukowa:

Przewodniczący Rady: Janusz W. Adamowski

Jane Curry (Stany Zjednoczone), Katarina Fichnova (Słowacja), Rafał Habielski, Tatyana Ilarionova (Rosja), Alicja Jaskiernia, Małgorzata Marcjanik, Joanna Nowicki (Francja), Robert Traba (Niemcy), Andrius Vaišnys (Litwa), Walentyn N. Wandyszew (Ukraina), Jelena Wartanowa (Rosja)