Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa

Słowa kluczowe: fake news, fałszywe informacje, internet

Streszczenie

Artykuł przedstawia występujące w literaturze przedmiotu próby zdefiniowania fake newsa. Cel: Przedstawienie różnych podejść definicyjnych, opisanie specyfiki fake newsa oraz scharakteryzowanie prób typologii zjawiska. Metody badań: Analiza literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych. Wyniki i wnioski: Wyodrębnienie składowych fake newsa oraz jego cech charakterystycznych koniecznych do stworzenia spójnej definicji. Wartość poznawcza: Uporządkowanie obecnego stanu wiedzy na temat fake newsa.

Bibliografia

Albright, J. (2017). Welcome to the Era of Fake News. Media and Communication, 5 (2), 87–89. doi:10.17645/mac.v5i2.977.

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Aldwairi, M., & Alwahedi, A. (2018). Detecting Fake News in Social Media Networks. Procedia Computer Science, 141, 215–222.

Barclay, D. (2018). Fake News, Propaganda, and Plain Old Lies: How to Find Trustworthy. London: Rowman & Littlefield.

BBC News Report (b.d.). Duty, Identity, Credibilty: Fake News and The Ordinary Citizen in India. Pobrane 26 lutego 2019 z https://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/duty-identity-credibility.pdf

Dentich, M.R.X. (2014). The Philosophy of Conspiracy Theories. London: Palgrave Macmillan.

Drzazga, M. (2017). Cała prawda o fake news czyli jak rozpoznać fałszywe wiadomości? Pobrane 26 stycznia

z https://www.legalniewsieci.pl/aktualnosci/cala-prawda-o-fake-news-czyli-jak-rozpoznacfalszywe-wiadomosci

Elliot, D., & Culver, C. (1992). Defining and Analyzing Journalistic Deception. Journal of Mass Media Ethics, 7, 69-84. doi:10.1207/s15327728jmme0702_1

Ellis, E.G. (2017). Fake Think Tanks Fuel Fake News and The President’s Tweets. Pobrane 1 stycznia 2018 z https://www.wired.com/2017/01/fake-think-tanks-fuel-fake-news-presidents-tweets/

Fabryki fałszu, składnice kłamstwa, dywizje dezinformacji. (2017). Pobrane 20 stycznia 2019 z http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-fabryki-falszu-skladnice-klamstwa-dywizje-dezinformacji,nId,2435895

Fake news and false flag are being added to Dictionary.com, because 2017. (b.d.). Pobrane 13 marca 2018 z https://mashable.com/2017/09/28/fake-news-politics-dictionary/?europe=true&utm_campaign=Feed%

A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-AllPartial&utm_source=feedburner&utm_medium=feed#4zIy6cjMcOqw)

Fake news i post-truth: problemem są odbiorcy. (b.d.) Pobrane 25 stycznia 2019 z https://www.whysosocial.pl/fake-news-i-post-truth-problemem-sa-odbiorcy/

Fulgoni, M.G., & Lipsman, A. (2017). The Downside of Digital Word of Mouth and the Pursuit of Media Quality. Journal of Advertising Research 57 (2).

Gans, H. (2004). Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time. Illinois: Northwestern University Press.

Gillin, J. (2017). Fact-checking Fake News Reveals How Hard It Is To Kill Pervasive „Nasty Weed” Online. Pobrane 1 stycznia 2018 z http://www.politifact.com/punditfact/article/2017/jan/27/fact-checking-fake-news-reveals-how-hard-it-kill-p/

Gu, L., Kropotov, V., & Yarochkin, F. (2017). The Fake News Machine. How Propagandists Abuse the Internet and Manipulate the Public. Pobrane 25 stycznia 2019 z https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.pdf

Harari, Y.N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hegelich, S. (2016). Invasion of the Social Bots, Facts&Findings, 221.

Ireton, C., & Posetti, J. (Red.) (2018). Journalism, Fake News and Disinformation. Paris: UNESCO.

Iwasiński, Ł. (2018). Fake news i post – prawda. Krótka charakterystyka. Przegląd Edukacyjny, 2 (109).

Jeffries, J. (2019). What’s Fake News? New York: KidHaven Publishing.

Keyes, R. (2017). Czas postprawdy. Warszawa: PWN.

Kreft, J. (2013). Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników. Zarządzanie w Kulturze, 14 (4).

Lipiński, Ł. (2018). Krótki przewodnik po fake newsach. Pobrane 20 stycznia 2019 z https://www.press.pl/zalaczniki_WWW/facebook_full.pdf

Łódzki, B. (2017). Fake news – dezinformacja w mediach internetowych i formy jej zwalczania w przestrzeni międzynarodowej. Polityka i społeczeństwo, 4 (15).

Mały Leksykon Postprawdy. (b.d.) Pobrane 27 stycznia 2019 z https://wid.org.pl/wp-content/uploads/E_wydanie-Mały-Leksykon-Postprawdy.pdf?fbclid=IwAR1NskWBVg65RozYUdVkV6NpFhzi9Q2e-EP23ytdI_zkmodAT_STANIUkcxE

Martens, B., Aguiar, L., Gomez-Herrera, E., & Mueller-Langer, F. (2018). The Digital Transformation of News Media and the Rise of Disinformation and Fake News. Seville: European Commision.

Mc Nair, B. (2018). Fake News, Falsehood, Fabrication and Fantasy in Journalism. New York: Routledge.

Lalik, E. (2017). Czym są „fake news” i dlaczego walczymy z nimi dopiero od kilku miesięcy? Pobrane 27 stycznia 2019 z http://www.spidersweb.pl/2017/01/fake-news.html

Palczewski, M. (2017). Fake news. A continuation or rejection of the traditional news paradigm? Pobrane 25 stycznia 2019 z https://www.researchgate.net/publication/329101237_FAKE_NEWS_Palczewski_

MPangrazio, L. (2018). What New About Fake News? Critical Digital Literacies In an Era of Fake News, Post – Truth and Clickbait. Pobrane 26 lutego 2019 z http://www.scielo.edu.uy/pdf/pe/v11n1/1688-7468-pe-11-01-6.pdf

Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: How New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think. New York: The Penguin Press.

Peretti, T.J. (2001). In Defense of A Political Court. Princeton: Princeton University.

Podlecki, M. (2017). Fake news jako zjawisko (nie tylko) medialne – część 1. Biuletyn Edukacji Medialnej, 2.

Ronson, J. (2017). #Wstydź się!. Kraków: Insignis Media.

Salevsky, H., & Müller, I. (2011). Translation As Systemic Interaction: A New Perspection and A New Methodology. Berlin: Frank&Timme.

Simons, G. (b.d.). Fake News – As a Problem or a Symptom of a Deeper Problem? Pobrane 26 lutego 2019 z https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1181745/FULLTEXT01.pdf

Słowo roku 2017 wybrane. (2017). Pobrane 13 marca 2018 z https://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/sloworoku-2017-fake-news,787106.html

Szpunar, M. (2014). Internet – nowa sfera publiczna czy kamera pogłosowa? W M. Adamik-Szysiak (Red.), Media i polityka. Relacje i współzależności. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Talarek, M. (2012). Siła rażenia środków masowego przekazu. Warszawa: Createspace.

Tandoc Jr, E.C., Ling, R., Westlund, O., Duffy, A., Goh, D., & Zheng Wei, L. (2017). Audiences’ Acts of Authentication in the Age of Fake News: A Conceptual Framework. Pobrane 27 stycznia 2019 z https://doi.org/10.1177/1461444817731756

Tandoc Jr. E.C., Wei Lim, Z., & Ling, R. (2017). Defining Fake News. A Typology of Scholarly Definitions. Pobrane 27 stycznia 2019 z https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143

Visentin, M., Pizzi, G., & Pichierri, M. (2019). Fake News, Real Problems for Brands: The Impact of Content Truthfulness and Source Credibility on Consumers Behavioral Intentions toward the Advertised Brands. Journal of Interactive Marketing, 45.

Wardle, C. (2017). Fake news. It’s complicated. Pobrane 27 stycznia 2019 z https://firstdraftnews.com/fake-news-complicated/

Waszak, M. (2017). Postprawda i fake news czy weryfikacja treści i źródeł informacji? Refleksje, 16.

Woźniak-Zapór, M. (2017). Niebezpieczeństwo w mediach. Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, 4 (2017).

Zimmer, K., & Marelli, M. (2018). Twitter’s Fake News Problem Isn’t Caused by Bots. It’s Caused by You. Pobrane 13 marca 2018 z https://news.vice.com/en_us/article/bj5ebz/twitters-fake-news-epidemicisnt-caused-by-bots-its-caused-by-you

Ziółkowska, M. (2018). Internet opanowany przez fake newsy. Pobrane 27 stycznia 2019 z http://dziennikarstwo.wroclaw.pl/internet-opanowany-fake-newsy

Opublikowane
2019-05-10
Jak cytować
BąkowiczK. (2019). Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa. Studia Medioznawcze, 20(3), 280-289. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.2.106
Dział
Artykuły