Dążenie do prawdy a język informacji prasowej

Słowa kluczowe: informacja, obiektywizm, prawda

Streszczenie

W pierwszej części artykułu zostały omówione teoretyczne aspekty problemu, w drugiej dominuje perspektywa praktyczna – w centrum rozważań znajdują się wybrane teksty prasowe opublikowane w języku niemieckim i angielskim (w tłumaczeniu autora). Cel i hipoteza: Przedmiotem badań czyni się w artykule to, w jakim stopniu dążenie do prawdy określa język informacji prasowej. U podstaw niniejszych dociekań leży założenie, że analiza środków wyrazu w tekstach informacyjnych pozwala w dużej mierze ustalić, czy poszukiwanie prawdy pozostawało w konkretnych przypadkach wartością priorytetową, czy nie. Metody badań: Analiza tekstu, metoda porównawcza. Wyniki i wnioski: Analizując i porównując wybrane informacje prasowe, w kontekście polskiej i zagranicznej literatury naukowej, starano się wykazać, że tekstom informacyjnym można nadać wysoki stopień obiektywizmu, a co się z tym wiąże – prawdziwości. Wartość poznawcza artykułu: Zwrócenie uwagi na lingwistyczne aspekty dążenia do prawdy w dziennikarstwie informacyjnym, głównie przez pryzmat badań polskich, niemieckich, brytyjskich i amerykańskich.

Bibliografia

Allan, S. (2006). Kultura newsów, przekład z języka angielskiego Adriana Sokołowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bilke, N. (2008). Qualität in der Krisen- und Kriegsberichterstattung. Ein Modell für einen konfliktsensitiven Journalismus. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ GWV Fachverlage GmbH.

d’Ancona, M. (2018). Postprawda, przekład z angielskiego Michał Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Fakten Meinungen Emotionen. Pobrane z https://www.wiki-to-yes.org/Fakten_Meinungen_Emotionen

Hooffacker, G. & Meier, K. (2017). La Roches Einführung in den praktischen Journalismus. Mit genauer Beschreibung aller Ausbildungswege: Deutschland – Ősterreich – Schweiz. 20., neu bearbeitete Auflage, Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Lamble, S. (2011). News as It Happens: An Introduction to Journalism; Oxford, Melbourne: Oxford University Press.

Lipmann, W. (1920). Liberty and the News, New York: Harcourt, Brace and Howe.

Locke, J. (2009). Of the Abuse of Words, London, New York: Penguin Books.

McQuail, D. (2008). Teoria komunikowania masowego, przekład z angielskiego Marta Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nietzsche, F. (1980). Teoriopoznawcze wprowadzenie o prawdzie i kłamstwie w sensie moralnym, przekład z niemieckiego Krzysztof Wolicki. W: Teksty: krytyka literatury, krytyka interpretacja, nr 3 (51).

Palczewski, M. (2018). Teorie newsa: historia – definicje – konteksty – dyskursy newsa w kręgu kultury zachodniej, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Pisarek, W. (2010) Podstawy retoryki dziennikarskiej. W: Z. Bauer, E. Chudziński; Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków: Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, UNIVERSITAS.

Rivers, W. R., Matthews, C. (1995), Etyka środków przekazu, przekład z angielskiego Jan Zakrzewski, Ewa Krasnodębska; Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Scott, Ch. P., 1921, A Hundred Years. Pobrane z https://www.theguardian.com/sustainability/cp-scott-centenary-essay

Soin, M. (2013), Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

So titelte die Presse über den Terror am 11. September. Pobrane z https://www.sueddeutsche.de/politik/presseschau-zu-so-titelte-die-presse-ueber-den-terror-am-september-1.3150143-7

Tetelowska, I. (1972) Informacja – odrębny gatunek dziennikarski. W: P. Dubiel & W. Pisarek (red.), Szkice prasoznawcze. Wybór artykułów i rozpraw, Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

The Star's report on the assassination of Archduke Ferdinand. Pobrane z https://www.thestar.com/news/gta/2014/06/28/the_stars_report_on_the_assassination_of_archduke_ferdinand.ht ml

U.S. ATTACKED; President Vows to Exact Punishment for ‘Evil’. Pobrane z https://www.nytimes.com/2001/09/12/us/us-attacked-president-vows-to-exact-punishment-for-evil.html

Weischenberg, S. (2001), Nachrichten Journalismus. Anleitungen und Qualitäts-Standards für die Medienpraxis, Wiesbaden: Westdeutsch Verlag GmbH.

Wittgenstein, L. (2004). Dociekania filozoficzne, przekład z języka niemieckiego Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolniewicz, B. (1997). O traktacie. W: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przekład i wstęp Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolny-Zmorzyński, K., & Kaliszewski, A. (2014). Gatunki informacyjne. W: K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, J. Snopek, & W. Furman; Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Ziemińska, R. (2011), Współczesne koncepcje prawdy. W: D. Leszczyński (red.), Prawda, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opublikowane
2019-12-02
Jak cytować
Wacławczyk, W. (2019). Dążenie do prawdy a język informacji prasowej. Studia Medioznawcze, 21(1), 429-439. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.149
Dział
Artykuły