Sukces francusko-niemieckiej europejskiej telewizji kultury ARTE w kontekście budowania europejskiej sfery publicznej

Słowa kluczowe: Arte, europejska sfera publiczna, media i technologia, telewizja kultury

Streszczenie

W  artykule zawarto analizę dotyczącą funkcjonowania  francusko-niemieckiej stacji ARTE, wskazując źródła sukcesu tego unikatowego projektu na rynku europejskich mediów – francusko-niemieckiej, europejskiej telewizji kultury. Cel: Wykazanie zgodności warunków decydujących o sukcesie i rozwoju telewizji ARTE z modelem stabilnego funkcjonowania europejskiej sfery publicznej, wyznaczonym przez Jürgena Gerhardsa. Metody badań: Analiza strategicznej i programowej działalności ARTE na podstawie tekstów naukowych, dokumentów korporacyjnych i zwartości programowej stacji. Wyniki i wnioski: Warunki stabilnego rozwoju ARTE to: wola polityczna, stabilny rodzaj finansowania, rozwój technologiczny, wolność i niezależność medium, wysoka jakość programowa – te warunki są zgodne z założeniami modelu Jürgena Gerhardsa. Dodatkowymi czynnikami sukcesu są założenia polityki medialnej Unii Europejskiej i ścisła współpraca francusko-niemiecka. Wartość poznawcza:  Artykuł odpowiada na pytanie dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione, by tak ambitna, dwunarodowa telewizja kultury jak ARTE mogła zaistnieć i ugruntować swoją stabilną pozycję na audiowizualnej mapie Europy.

Bibliografia

Abonament RTV w Europie (2013). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://s.tvp.pl/repository/attachment/e/8/f/e8fce5f0ff267f5017db768198b0cf7c1393496841119.pdf

Aides d’État aux services publics de radiodiffusion (2010). Pobrane 27 stycznia 2019 z http://ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/info_centre/a_z/index_fr.html

Aplikacje Arte (b.d.). Pobrane 20 lipca 2017 z https://www.arte.tv/sites/pl/corporate/aplikacja-arte/?lang=pl

ARTE, Une utopie devenue réalité (2010), wstęp do raportu. Pobrane 6 grudnia 2018 z https://www.arte.tv/sites/fr/corporate/files/1992-2001_ARTE_10ans_FR.pdf

Audiovisual Media Services Directive (b.d.). Pobrane 16 stycznia 2019 z https://ec.europa.eu/digital-single-market/audiovisual-media-services-directive-avmsd

Contrat de formation ARTE, pobrano 12 stycznia 2019 z http://download.www.arte.tv/permanent/u6/pdf/Contrat-de-formation-version-22.06.2011.pdf

CSA, Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pobrane 2 stycznia 2019 z http://www.csa.fr/Television

Finanzierung, strona korporacyjna Arte. Pobrane 19 stycznia 2019 ze strony https://www.arte.tv/sites/de/corporate/finanzierung/?lang=de

Financement (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/corporate/financement/Francuska TV ARTE zrywa współpracę z TVP. (2016, styczeń). Pobrane 20 listopada 2018 z https://www.rp.pl/Kraj/160129194-Francuska-TV-ARTE-zrywa-wspolprace-z-TVP.html

Gerhard J. Europäisierung von Ökonomie und Politik und die Trägheit der Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. S. 277-305 Sonderheft. Westdeutscher Verlag Opladen (2000)

Holtz-Bacha C. (2016) Europäische Medienpolitik. Pobrane 19 stycznia 2019 z http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/171925/europaeische-medienpolitik?p=all

Maitre Lucile „ARTE : LA PROMOTION DU CIVISME EN QUESTION”, Institut d’Etudes Politiques de Lyon, s. 15. Pobrane 29 01.1; http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/maitre_l/pdf/maitre_l.pdf

Holtz-Bacha, C. (2016). Europäische Medienpolitik. Pobrane 19 stycznia 2018 z http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/171925/europaeische-medienpolitik?p=all

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Kultura i sektor audiowizualny (2014). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://europa.eu/european-union/file/859/download_pl?token=oxv32LLp

Kaźmierska, A. (2014). Źródła finansowania mediów publicznych w Europie. Pobrane 12 stycznia 2019 z http://satkurier.pl/news/97982/zrodla-finansowania-mediow-publicznych-w-europie.html

Körber, S., & Roth, J. (Red.). (2007). Raport o kulturze. Postęp Europa. Wydawcy: Instytut Stosunków Międzynarodowych (Institut für Auslandsbeziehungen), Fundacja im. Roberta Boscha, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, British Council.

Kreß, M. (2018). ARTE überträgt Friedenskonzert in Verdun. Pobrane 15 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/de/presse/pressemitteilungen/arte-ubertragt-friedenskonzert-in-verdun/

Maitre, L. (2011). Arte: La promotion de civisme en question. Lyon: Institut d’Etudes Politiques de Lyon, s. 27. Pobrane 12 stycznia 2019 z http://doc.sciencespo-lyon.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/Cyberdocs/MFE2011/maitre_l/pdf/maitre_l.pdf

Maurice, J.M. La véritable histoire des origines d’ARTE par l’un de ses créateurs, Télévision 2011/1 (n° 2), pp. 35–51. Pobrane z https://www.cairn.info/revue-television-2011-1-page-35.htm

Miłoszewska, D. (2011). Amerykański system medialny. Pobrane 10 stycznia 2019 z https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/956/1/Ameryka%C5%84ski%20system%20medialny.pdf

Nahima, V. (2000). Culture et télévision en Europe: le cas d’Arte. Communication & Organistation, 17. Pobrane 19 stycznia 2019 z https://journals.openedition.org/communicationorganisation/2376

Polityka audiowizualna i media (b.d.). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://europa.eu/european-union/topics/audiovisual-media_pl

Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (b.d.). Pobrane 27 stycznia 2018 z https://www.senat.fr/rap/a08-151/a08-15110.html

Protéger (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z http://www.csa.fr/Television

Rapport annuel: définition, exemple (2018). Pobrane 27 stycznia 2018 z https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201359-rapport-d-activite-que-comporte-un-rapport-annuel/#rapport-annuel-definition

Raport o kulturze. Postęp Europa, Institut für Auslandsbeziehungen, Fundacja im. Roberta Boscha, Szwajcarska

Fundacja Pro Helvetia, British Council, 2007. Pobrane z file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/raport_o_kulturze.pdf 12.01.19S E P T Societe Edition

Societed’ Edition de Programm es de Television (1993). Pobrane 12 stycznia 2019 z http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/213_AQ/213_AQ_INV.pdf

Stępińska, A. (2014). Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej. Rocznik Integracji Europejskiej, 8. s. 171–184. DOI: 10.14746/rie.2014.8.12. Pobrane 12 stycznia 2019 z https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14727/1/A_Stepinska_Ile_Europy_w_europejskich_mediach_informacyjnych.pdf

Strona korporacyjna Arte (b.d.). Pobrane 27 stycznia 2019 z https://wp.arte.tv/corporate/files/arte_en_5_langues_va.pdf

Szymańska, A. (2016). Europa dziennikarzy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Traité sur la chaîne Culturelle Européenne (1990). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://www.france-allemagne.fr/Traite-sur-la-chaine-Culturelle.html

Traité interétatique (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/fr/corporate/files/traite_inter-etatique.pdf

Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Kultura i sektor audiowizualny (2014). Pobrane 19 stycznia 2019 z https://europa.eu/european-union/file/859/download_pl?token=oxv32LLp

Źródła finansowania (b.d.). Pobrane 12 stycznia 2019 z https://www.arte.tv/sites/pl/corporate/zrodla-finansowania/?lang=pl

Opublikowane
2019-09-03
Jak cytować
Kościński, G. (2019). Sukces francusko-niemieckiej europejskiej telewizji kultury ARTE w kontekście budowania europejskiej sfery publicznej. Studia Medioznawcze, 20(4), 333–341. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.164
Dział
Artykuły