Tygodnik „Polska Walcząca” (1939–1949) Przegląd informacyjny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.188

Słowa kluczowe:

emigracja, funkcje prasy, gatunki publicystyczne, „Polska Walcząca”, prasa wojskowa

Abstrakt

Artykuł dotyczy historii tygodnika społeczno-politycznego „Polska Walcząca”, pierwszego pisma Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej. Cel: Przedstawienie współpracowników i okoliczności powstania czasopisma oraz jego funkcji, łącznie z omówieniem gatunków publicystycznych. Metody badań: Posłużono się metodą analizy zawartości prasy za lata 1939–1949, czyli cały okres wydawania pisma. Wyniki i wnioski: Tygodnik spełniał zadania informacyjne i edukacyjne najpierw jako pismo wojskowe, a następnie kombatanckie, towarzysząc polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Wartość poznawcza: Artykuł uzupełnia piśmiennictwo dotyczące „Polski Walczącej”, ponieważ zawiera możliwie pełne przeglądowe omówienie aspektów funkcjonowania tego czasopisma.

Bibliografia

Bau, Z. (1944). Prasa żołnierska na froncie włoskim. Polska Walcząca, 20, 3.

Chwastyk-Kowalczyk, J. (2008). Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Cieślikowa, A.J. (2009). O człowieku, który się nie zgadzał. Biografia pułkownika Januarego Grzędzińskiego (1891–1975). Warszawa: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN.

Czachowska, J. (1995). W kręgu „Polski Walczącej” (Coëtquidan-Paryż). W M. Tymowski (Red.), Polskie środowiska twórcze na emigracji we Francji – wrzesień 1939–czerwiec 1940 (s. 29–42). Warszawa: Polska Fundacja Kościuszkowska.

Fudakowski, Z. (1944). Z Naczelnym Wodzem – na Wschód, Polska Walcząca, 4; 5, 5.

Giedroyc, J. (1994). Autobiografia na cztery ręce. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

Grabowski, Z. (1945). Weteran prasy emigracyjnej. Orzeł Biały, 32/167, 9.

Habielski, R. (1999). Życie społeczne i kulturalne emigracji. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.

Janta, A. [właśc. Janta-Połczyński, A.] (1940). Jesteśmy optymistami… Polska Walcząca, 14, 1.

Kisiel, M. (2009). Historiozof polskiej emigracji. Tymon Terlecki w pierwszych latach drugiego wychodźstwa niepodległościowego. W J. Jarzębski, & A. Juszczyk (Red.), Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, (s. 94–108). Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska.

Kowalik, J. (1965). Czasopiśmiennictwo. W T. Terlecki (Red.), Literatura polska na obczyźnie 1940–1960 (T. 2, s. 373–509). Londyn: B. Świderski.

Kukiel, M. (1965). Literatura wojskowa. W T. Terlecki (Red.), Literatura polska na obczyźnie 1940–1960 (T. 2, s. 467–481). Londyn: B. Świderski.

Kukiel, M. (1940). Polska przeszłość polityczna i kultura narodowa. Polska Walcząca, 17, 1.

Kukiel, M. (1941). Druga Rocznica Kampanii Wrześniowej. Polska Walcząca, 35, 1.

Leitgeber, W. (1972). W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939–1945, od Coëtquidan do „Rubensa”. Londyn: Veritas.

Lewandowska, S. (1993). Prasa polskiej emigracji wojennej. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Listy z niewoli niemieckiej-skreślone przez cenzurę (1939). Polska Walcząca,4–5, 3.

Popiel, K. (1941). Myśl federacyjna. Polska Walcząca, 47, 1.

Rembieliński, J. (1942). Pod uderzeniem klęski. Polska Walcząca, 48, 3.

Taylor, N. (1997). „Polska Walcząca” i pierwszy obóz wojska polskiego w Coëtquidan. Ze wspomnień Tymona Terleckiego i innych. Kresy, 31(3), 233–241.

Taylor, N. (2001a). „Polska Walcząca” i pierwszy obóz w Coëtquidan (ze wspomnień Tymona Terleckiego i innych). Archiwum Emigracji, 4, 109–118.

Taylor, N. (2001b). „Polska Walcząca”. W B. Wierzbiański, & W. Piątkowska-Stepaniak (Red.), Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937–1989 (s. 203–219). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Taylor-Terlecka, N. (2005). „Polska Walcząca”. W K. Dopierała (Red.), Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii (T. 4, s. 129). Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.

Terlecki, T. (1940a). Od redakcji. Polska Walcząca, 1, 1.

Terlecki, T. (1940b). Mimo wszystko jestem frankofilem, Wiadomości Polskie, 25, 1.

Terlecki, T. (1942). Trzylecie. Polska Walcząca, 48, 1.

Terlecki, T. (1945). Od zachodniej strony. Orzeł Biały, 32/167, 8.

Terlecki, T. (1960, 12 lipca). U świętego Klemensa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, s. 6.

Terlecki, T., & Wittlin, J. (2014). Listy 1944–1976. Warszawa: Towarzystwo “Więź”.

Triarius [właśc. Kukiel, M.] (1944). Przegląd tygodniowy, Polska Walcząca, 32–47, 2.

Tyśmienicki, L. [właśc. Rubel, L.] (1942). List do redaktora „Polski Walczącej”. Polska Walcząca, 48, 2.

Zbyszewski, K. (1942). Jak to było na początku. Polska Walcząca, 48, 3.

Opublikowane

02.12.2019

Jak cytować

Godlewska, E. (2019). Tygodnik „Polska Walcząca” (1939–1949) Przegląd informacyjny. Studia Medioznawcze, 20(4), 355–364. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2019.4.188

Numer

Dział

Artykuły