Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.251

Słowa kluczowe:

media, rama, rama interpretacyjna, rama multimodalna, ramowanie

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób koncepcja ram interpretacyjnych może być zastosowana przy badaniu tekstów medialnych. W części pierwszej przedstawiono, jak rozwijała się ta koncepcja, poczynając od lat 70. ubiegłego wieku aż po dzień dzisiejszy – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w obrębie nauk o mediach. W części drugiej omówiono definicję ramy oraz rodzaje ram. W części trzeciej zajęto się problemami metodologicznymi związanymi z analizą ramową: wyborem metody badania i wyborem jednostki analizy. Zwrócono uwagę na nieuwzględnianie w analizach ram multimodalnych. W zakończeniu wyliczone zostały kwestie, które przy analizie ramowej wymagają jeszcze rozstrzygnięcia bądź doprecyzowania.

Bibliografia

Chong, D., & Druckman, J.N. (2007). Framing Theory, Annual Review of Political Science. Retrieved from https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.polisci.10.072805. 103054. DOI:10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054 DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054

Czyżewski, M. (2010). Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”. W E. Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Entman, R.M. (1993). Framing: Towards Clarifi cation of a Fractured Paradigm. Journal of Communication 43(4), 51–58. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Fahmy, S. (2010). Contrasting Visual Frames of Our Times: A Framing Analysis of English- and Arabic-language Press coverage of War and Terrorism. The International Communication Gazette 72(8), 695-717. DOI: 10.1177/1748048510380801 DOI: https://doi.org/10.1177/1748048510380801

Fillmore, Ch.J. (1982). Frame Semantics, In Linguistics in the Morning Calm, Selected Papers from SICOL-1981 (p. 111–137). Seoul: Hanshin Publishing Co.

Fillmore, Ch.J. (1971). Verbs of Judging: An Exercise in Semantic Description. In Ch.J. Fillmore, & D.T. Langendoen (Eds.), Studies in Linguistic Semantics (pp. 273–289). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Franczak, K. (2014). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny, 63(3), 135–156.

Gamson, W.A. (1998). A Constructionist Approach to Mass Media and Public Opinion. Symbolic Interaction, 11, 161–174.

Gamson, W.A. (1992). Talking Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Goffman, E. (2010). Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Hertog J.K., & McLeod, D.M. (2001). A Multiperspectival Approach to Framing Analysis: A Field Guide. In S.D. Reese, O.H. Gandy, & A.E. Grant (Eds.), Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (pp. 141–162). London: Routledge.

Iyengar, S. (1991). Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago: University of Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226388533.001.0001

Kępa-Figura, D., & Hofman, I. (Red.). (2015). Współczesne media – Medialny obraz świata, T. 1, Zagadnienia teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lakoff, G. (2011). Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1988). Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Makhortykh, M., & Sydorova, M. (2017). Social Media and Visual Framing of the Conflict in Eastern Ukraine. Media, War & Confl ict 10(3), 359–381. DOI: 10.1177/17506355217702539 DOI: https://doi.org/10.1177/1750635217702539

Matthes, J. (2009). What’s in a Frame? A Content Analysis of Media Framing Studies in the World’s Leading Communications Journals, 1990–2005. Journalism and Mass Communication Quaterly, 86(2), 349–367. DOI: https://doi.org/10.1177/107769900908600206

Matthes, J., & Kohring, M. (2008). The Content Analysis of Media Frames: Toward Improving Reliability and Validity. Journal of Communication, 58(1), 258–279. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2008.00384.x

Miller, M.M. (1997). Frame Mapping and Analysis of News Coverage of Contentious Issues. Social Science Computer Review, 15(4), 367–378. DOI: https://doi.org/10.1177/089443939701500403

Minsky, M. (1975). A Framework for Representing Knowledge. In P.H. Winston (Ed.), The Psychology of Computer Vision (pp. 211–277). New York: McGraw-Hill.

Niesłony, K. (2016). Ramy interpretacyjne w tworzeniu newsów telewizyjnych. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 8(19), 155–173.

Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, 1(44), 31–41.

Pan, Z., & Kosicki, G.M. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. Political Communication, 10, 55–75. DOI: 10.1080/10584609.1993.9962963 DOI: https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963

Parry, K. (2010). A Visual Framing Analysis of British Press Photography during the 2006 Israel-Lebanon Conflict. Media, War & Conflict, 3(1), 67–85. DOI: 1077/1750635210353679 DOI: https://doi.org/10.1177/1750635210353679

Pluwak, A. (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition, 1, 49–79. Pobrane z http://globalmediajournal.collegium.edu.pl

Reese, S.D. (2010). Finding Frames in a Web of Culture. The Case of the War on Terror. In P. D’Angelo, & J.A. Kuypers (Eds.), Doing News. Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives (pp. 17–42). New York and London: Routledge.

Reese, S.D. (2001). Prologue – Framing Public Life: A Bridging Model for Media Research. In S.D. Reese, O.H. Gandy, & A.E. Grant (Eds.), Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (pp. 7–32). London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781410605689

Scheufele, D.A. (1999). Framing as a Theory of Media Effects. Journal of Communication, 1(49), 103–122. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x

Semetko, H.A., & Valkenburg P.M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 50(2), 93–109. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x

Skowronek, B. (2013). Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szylko-Kwas, J. (2019). Wizerunki Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej: Bronisława Komorowskiego oraz Andrzeja Dudy – analiza porównawcza w świetle teorii visual framing. Res Rhetorica, 6(1), 30–50. DOI: https://doi.org/10.29107/rr2019.1.3

Tucker, L.R. (1998). The Framing of Calvin Klein. A Frame Analysis of Media Discourse about the August 1995 Calvin Klein Jeans Advertising Controversy. Critical Studies in Mass Communication, 15, 141–157. DOI: https://doi.org/10.1080/15295039809367039

Vreese de, C.H. (2005). News Framing: Theory and Typology. Information Design Journal + Document Design, 13(1), 51–62. DOI: https://doi.org/10.1075/idjdd.13.1.06vre

Wasilewski, K. (2018). Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych. Media–Kultura–Komunikacja Społeczna, 14(1), 91–107. DOI: https://doi.org/10.31648/mkks.2952

Weaver, D.H. (2007). Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming. Journal of Communication, 57, 60–78. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00333.x

Wendland, M. (2011). Konstruktywizm komunikacyjny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofi i UAM.

Opublikowane

01.06.2020

Jak cytować

Maćkiewicz, J. (2020). Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych. Studia Medioznawcze, 21(3), 615–627. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.251

Numer

Dział

Artykuły