Czasopisma polskie o protestantyzmie w roku jubileuszowym

  • Robert Cieślak Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego https://orcid.org/0000-0003-0542-6126
Słowa kluczowe: reformacja, czasopisma polskie, analiza zawartości

Streszczenie

Stosunek polskich czasopism do reformacji w roku 500-lecia wystąpienia Lutra zależy od stopnia paralelizmu politycznego. W publikacjach dominują ujęcia historyczne i sprawozdawcze, rzadziej prezentujące współczesność i zupełnie marginalnie ukazujące wyznawców protestantyzmu i ich osiągnięcia. Artykuł prezentuje panoramę spolaryzowanych postaw dziennikarskich, strategii redakcyjnych oraz zróżnicowanie ujęć tematyki reformacyjnej wynikające z zadań i celów zakładanych przez poszczególne redakcje.

Bibliografia

„Egzorcysta” 2017, nr 10.

„Gość Niedzielny” 2017, nr 43.

„Idziemy” 2017, nr 44.

„Jednota” 2017, nr 1–3.

„Pielgrzym” 2017, nr 18.

„Polonia Christiana” 2017, nr 56.

„Polska Niepodległa” 2017, nr 40.

„Więź” 2017, nr 3 (669).

„wSieci Historii” 2017, nr 11.

„Znak” 2017, nr 10 (749).

„Znaki Czasu” 2017, nr 10.

Kwapis O., Sztuka i wielkie jubileusze (1300–1575), Warszawa 2014.

Marcin Luter i reformacja. Pomocnik Historyczny „Polityki” 2017, nr 4.

Reformacja. 500 lat, dodatek specjalny do „Tygodnika Powszechnego” 2017, nr 44.

Uchwała nr 32/2017 ZKDP z 23.11.2017.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie uczczenia objawień fatimskich w ich 100. rocznicę, MP 2017, poz. 396.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich, MP 2017, poz. 186.

Opublikowane
2018-06-01
Jak cytować
Cieślak, R. (2018). Czasopisma polskie o protestantyzmie w roku jubileuszowym. Studia Medioznawcze, 2, 27-39. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.260
Dział
Artykuły