Donald Trump w Polsce. Analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii

  • Paweł Lasiuk Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: Donald Trump, Trójmorze, prawicowe tygodniki opinii, dyskurs

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii na temat wizyty Donalda Trumpa w Polsce w lipcu 2017 roku. Autor podejmuje się zbadania trzech obszarów dyskursu: użycia językowych i retorycznych technik służących do opisu wizyty, rozpoznania potencjalnego wpływu wybranych mediów na postrzeganie przyjazdu prezydenta USA do naszego kraju przez ich czytelników (przekazywania idei) oraz opisania interakcji społecznych wynikających z tworzenia określonych typów dyskursów.

Bibliografia

Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008.

Biernat T., Mit polityczny, Warszawa 1989.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym, Wrocław 2007.

Kłosińska K., Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012.

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2007.

Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.

Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie, Kraków 2008.

Maślanka J., Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Oniszczuk Z., Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4 (47).

Polkowska L., Język prawicy, Warszawa 2015.

van Dijk T., Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2004.

Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012.

Opublikowane
2018-06-01
Jak cytować
Lasiuk, P. (2018). Donald Trump w Polsce. Analiza dyskursu prawicowych tygodników opinii. Studia Medioznawcze, 2, 55-66. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.262
Dział
Artykuły