Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w przekazie religijnym

Autor

  • Krzysztof Stępniak Wydział Politologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.264

Słowa kluczowe:

definicja reklamy religijnej, reklama szokująca, reklama komercyjna, argument perswazyjny, sacrum, profanum

Abstrakt

Głównym celem naukowym artykułu jest ukazanie różnicy między tym, co bywa nazywane sacrum w reklamie komercyjnej a sacrum w reklamie religijnej. Autor artykułu uważa, że w reklamie komercyjnej zamiast o sacrum powinno się mówić o elementach religijnych występujących w reklamie, sacrum bowiem zachowuje swoją tożsamość jedynie w reklamie religijnej. Elementy religijne w reklamie komercyjnej mają inny cel niż sacrum w reklamie religijnej. Swoje refleksje autor opiera na literaturze przedmiotu i własnych badaniach empirycznych dotyczących fenomenu reklamy religijnej.

Bibliografia

Cottin J., Walbaum R., Dieu et la pub, Genève 1997.

Doliński D., Psychologia reklamy, Wrocław 1998.

Draguła A. Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża [w:] Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015. DOI: https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.2

Eco U., Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996.

Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.

Grabowska M., Wywiad w badaniu zjawisk „trudnych” [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, pod red.

A. Sułka, K. Nowaka, A. Wyki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.

Grębowiec M., Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” Nr 3 (2010).

Guzek D., Reklama w działaniach instytucji religijnych w Polsce, „Chorzowskie Studia Polityczne” Nr 6 (2013).

Harris R., Seldon A., Advertising and the public, Institute for Economic Affairs, London 1962.

Karłowicz D., Slipek L., Stafiej L., Uwolnić świętego Mikołaja! – dyskusja, „Więź” 2004, nr 12.

Komorowski P., Religia w reklamie – czy wiarę się sprzedaje, https://purpose.com.pl/archiwum/mag-nr_65/przemysly_kultury/mag-_religia_w_reklamie__czy_wiare_sie_sprzedaje.html [dostęp: 5.09.2017].

Królikowski J., Nieme słowo. Teologia w sztuce, Tarnów 2008.

Kubański G., Nadprzyrodzone [w:] Nadprzyrodzone, red. E. Przybył, Kraków 2003.

Kubiak A.E., New Age – zjawisko kultury ponowoczesnej [w:] Oblicza nowej duchowości. Dyskusja o funkcjach piękna, dobra i prawdy na przełomie tysiącleci. Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, red. M. Gołaszewska, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. Zakład Estetyki, Kraków 1995.

Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1997.

Leeuw G. van de, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.

Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 2008.

Lugrin G., Molla S., Dieu, otage de la pub?, Genève 2008.

Maliszewski N., Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007.

Markowski R., Fenomenologiczne interpretacje pojęcia sacrum, „Warszawskie Studia Teologiczne” T. 23/2 (2010).

Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w przekazie religijnym 97

Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa 1968.

Propaganda dobrych serc, czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Kraków 2008.

Schütte H.W., Religion und Christentum in der Theologie Rudolf Ottos, Berlin 1969. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110830583

Stępniak K, Fenomen reklamy religijnej, Warszawa–Pułtusk 2017.

Stępniak K., Religious advertising, „Warszawskie Studia Pastoralne” R. 9 (2014), nr 3.

Szczęsna E., Poetyka reklamy, Warszawa 2001.

Turek A., Sacrum na sprzedaż. Symbolika chrześcijańska w reklamie, Lublin 2002.

Pobrania

Opublikowane

01.06.2018

Jak cytować

Stępniak, K. (2018). Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w przekazie religijnym. Studia Medioznawcze, 2, 85–97. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.264

Numer

Dział

Artykuły