Model pola diagnostycznego jako element wsparcia działań public relations w kryzysie

  • Dariusz Tworzydło Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Przemysław Szuba Dział badań i analiz strategicznych agencji Exacto, Rzeszów
Słowa kluczowe: public relations, kryzys, media, zarządzanie sytuacją kryzysową, pole diagnostyczne, badania

Streszczenie

Jedną z kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych jest świadomość, połączona z rzeczywistym stanem przygotowania. Nie zawsze świadomość idzie w parze z zasobami i dokumentacją, jaką posiada firma. Tego właśnie zagadnienia dotyczy analiza dokonana w ramach pola diagnostycznego, która jest próbą uchwycenia w obszarze jednej analizy dwóch kluczowych płaszczyzn w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych: stanu faktycznego oraz deklarowanego przygotowania ze strony menedżerów.

Bibliografia

Friedman M., Everyday crisis management: how to think like an emergency physician, Naperville 2002.

Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2009.

Grunig J.E., Instytucjonalizacja, zarządzanie strategiczne i media elektroniczne: czy badania naukowe kształtują przyszłość public relations? [w:] Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, red. J. Olędzki, Warszawa 2011.

Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.

Khattab U., Fonn S.B., Ali S., Strategic communication management of corporate crises: case analysis, „e-Journal of Social & Behavioural Research in Business” Vol. 8 (2017), nr 1.

Łaszyn A., Komunikacja kryzysowa [w:] Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wyd. 2, red. B. Janiszewska, , Warszawa 2011.

Łaszyn A., Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Warszawa 2017.

Pluta E., Public relations – moda czy konieczność. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.

Ruff P., Azziz K., Managing communications in a crisis, Burlington 2003.

Tworzydło D., Public relations praktycznie, Rzeszów 2017.

Opublikowane
2018-06-01
Jak cytować
Tworzydło, D., & Szuba, P. (2018). Model pola diagnostycznego jako element wsparcia działań public relations w kryzysie. Studia Medioznawcze, 2, 101-113. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.265
Dział
Artykuły