Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne

  • Justyna Jasiewicz Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: nauki o mediach, informatologia, nowe media, kompetencje cyfrowe, uczestnictwo w kulturze, relacyjność

Streszczenie

Osią artykułu jest relacyjny model kompetencji cyfrowych wywiedziony z socjologii relacji i relacyjnej koncepcji kultury. Celem tekstu natomiast jest próba wskazania koniecznego rozszerzenia zbioru narzędzi badawczych stosowanych w badaniach kompetencji cyfrowych. W artykule przedstawiono również normatywny model kompetencji cyfrowych oraz narzędzia wykorzystywane w badaniach prowadzonych w tym ujęciu. Rozważania osadzono w polu nauk o mediach i powiązano je z przedmiotem informatologii.

Bibliografia

Dépelteau, F., Relational sociology, pragmatism, transactions and social fields, “International Review of Sociology” 2015, nr 25, s. 45–64.

Filiciak, M., Mazurek, P., Growiec, K., Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym, Warszawa 2015, https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/215/korzystanie%20z%20mediow%20a%20podzialy%20spoleczne.pdf?sequence=3 [dostęp: 16.01.2018].

Jabłonowski M., Jakubowski W., Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4, s. 11–24.

Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, „Kultura i Społeczeństwo 2013, nr 57, s. 29–67.

Lisowska-Magdziarz M., Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 27–42.

van Deursen A., Helsper E.J., Collateral benefits of internet use: explaining the diverse outcomes of engaging with the Internet, “New Media & Society” 2017, b.d., s. 1–17.

van Dijk J., Digital divide research, achievements and shortcomings, “Poetics” 2006, nr 34, s. 221–235.

Warczok T., Iluzja „ja”. W stronę relacyjnego widzenia podmiotu działającego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica V” 2013, vol. 2, s. 29–41.

Opublikowane
2018-06-01
Jak cytować
Jasiewicz, J. (2018). Relacyjny model kompetencji cyfrowych i jego implikacje metodologiczne. Studia Medioznawcze, 2, 117-128. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.266
Dział
Artykuły