Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.293

Słowa kluczowe:

okładka, innowacja, okładka innowacyjna, multiplatforma wydawnicza, magazyny

Abstrakt

Tekst omawia temat innowacyjnych okładek drukowanych magazynów ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”. W artykule zdefiniowano termin „okładka innowacyjna”, osadzając to zjawisko w kategoriach innowacji wydawniczych. Przedstawiono także skutki, techniki i częstotliwość występowania innowacji okładkowych w miesięczniku „Empire”, wnioskując na podstawie analizy z lat 2012–2015.

Bibliografia

Doyle G., Multi-platform media and the miracle of the loaves and fishes, „Journal of Media Business Studies” 2015, Vol. 12 (No. 1), s. 49–65. DOI: https://doi.org/10.1080/16522354.2015.1027113

Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, Warszawa 1992.

Järventie-Thesleff R., Moisander J., Villi M., The strategic challenge of continuous change in multi-platform media organizations. A strategy-as-practice perspective, „International Journal on Media Management” 2014, Vol 16 (nr 3–4), s. 123–128. DOI: https://doi.org/10.1080/14241277.2014.919920

Johnson S., de Lozano C.A., The art and science of magazine cover research, „Journal of Magazine & New Media Research” 2002, 5 (1), s. 1–10.

Jupowicz-Ginalska A., Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2017, s. 69–87.

Kotler Ph., de Bres F.T., Innowacyjność – przepis na sukces, Poznań 2013.

Senor J., Wilpers J., Giner J.A., Innovation in magazine media, 2016–2017, Londyn 2015.

Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing innovation, integrating technological, market and organizational change, Chichester 2005.

Pobrania

Opublikowane

01.03.2018

Jak cytować

Jupowicz-Ginalska, A. (2018). Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”. Studia Medioznawcze, 1(72), 71–86. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.293

Numer

Dział

Artykuły