Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”

Słowa kluczowe: okładka, innowacja, okładka innowacyjna, multiplatforma wydawnicza, magazyny

Streszczenie

Tekst omawia temat innowacyjnych okładek drukowanych magazynów ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”. W artykule zdefiniowano termin „okładka innowacyjna”, osadzając to zjawisko w kategoriach innowacji wydawniczych. Przedstawiono także skutki, techniki i częstotliwość występowania innowacji okładkowych w miesięczniku „Empire”, wnioskując na podstawie analizy z lat 2012–2015.

Bibliografia

Doyle G., Multi-platform media and the miracle of the loaves and fishes, „Journal of Media Business Studies” 2015, Vol. 12 (No. 1), s. 49–65.

Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, Warszawa 1992.

Järventie-Thesleff R., Moisander J., Villi M., The strategic challenge of continuous change in multi-platform media organizations. A strategy-as-practice perspective, „International Journal on Media Management” 2014, Vol 16 (nr 3–4), s. 123–128.

Johnson S., de Lozano C.A., The art and science of magazine cover research, „Journal of Magazine & New Media Research” 2002, 5 (1), s. 1–10.

Jupowicz-Ginalska A., Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2017, s. 69–87.

Kotler Ph., de Bres F.T., Innowacyjność – przepis na sukces, Poznań 2013.

Senor J., Wilpers J., Giner J.A., Innovation in magazine media, 2016–2017, Londyn 2015.

Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing innovation, integrating technological, market and organizational change, Chichester 2005.

Opublikowane
2018-03-01
Jak cytować
Jupowicz-GinalskaA. (2018). Innowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”. Studia Medioznawcze, 1(72), 71-86. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.293
Dział
Artykuły