Komunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Anglii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu

Autor

  • Waldemar Sobera Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Róża Smolak Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.294

Słowa kluczowe:

Paryż, analiza porównawcza, terroryzm, analiza zawartości, nagłośnienie medialne, dzienniki

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnic w komunikowaniu o atakach terrorystycznych w Paryżu w wydaniach internetowych dzienników: „Süddeutsche Zeitung”, „The Guardian”, „Gazeta Wyborcza” i „Kommiersant”. Wstępna analiza zawartości przeprowadzona od 14 do 16 listopada 2015 roku była pomocna w odpowiedzi na pytania badawcze: Jakie kwestie dominowały w mediach? Czy media prezentowały przyczyny ataków? Czy dziennikarze łączyli ataki z problemem niekontrolowanej migracji do Europy?

Bibliografia

Bolechów B., Terroryzm i media [w:] Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś, Wrocław 2007.

Bugajski M., Kultura tabloidów a język [w:] Oblicza komunikacji 3: Tabloidyzacja języka i kultury, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2010, s. 67.

Centrum Badania Opinii Społecznej, O kryzysie migracyjnym po zamachach w Brukseli, nr 69/2016, Warszawa 2016.

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008, s. 126–127.

Esser F., ‘Tabloidization’ of news. A comparative analysis of Anglo-American and German press journalism, „European Journal of Communication” 1999, Vol. 14 (3). DOI: https://doi.org/10.1177/0267323199014003001

Goban-Klas T., Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009, s. 75–78.

Gorman L., McLaen D., Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, Kraków 2010, s. 303–308.

Gurevitch M., Levy M.R., Roeh I., Globalna redakcja informacyjna – globalizacja wiadomości telewizyjnych: podobieństwa i różnorodność [w:] Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych, red. P. Dahlgren, C. Sparks, Wrocław 2007, s. 198–217.

Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu, red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś, Wrocław 2007.

Journalism after september 11, red. B. Zelizer, S. Allan, London–New York 2002.

Olausson U., The diversified nature of ‘domesticated’ news discourse, ,,Journalism Studies’’ 2014, Vol. 15. DOI: https://doi.org/10.1080/1461670X.2013.837253

Quadir A., Alasuutari P., Taming terror: domestication of the war on terror in the Pakistan media, „Asian Journal of Communication” 2013, Vol. 23 (6). DOI: https://doi.org/10.1080/01292986.2013.764905

Smolak R., Sobera W., Communicating about the asymmetrical threats. The coverage of the terrorist attacks in Belgium by the online media in Poland [w:] New media in popuworld – tools, threats and social phenomena,

red. A. Węglińska, B. Węgliński, Wrocław 2016, s. 265–266.

Torres Romay E., The treatment of images in 11-M terrorist attacks. Terrorism and violence in the press, „Revista Latina de Comunicacion Social” 2006, Vol. 61.

Węgliński B., Terrorism in a mediated world [w:] New media in popuworld – tools, threats and social phenomena, red. A. Węglińska, B. Węgliński, Wrocław 2016, s. 215–216.

Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl#Populacja_migrant.C3.B3w [dostęp: 24.06.2017].

Terrorism and the media. A handbook for journalists, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247074E.pdf [dostęp:07.06.2017].

Walsh J.I., Media attention to terrorist attacks: causes and consequences – research brief from Institute for Homeland Security Solutions, 2010, s. 2, http://www.jamesigoewalsh.com/ihss.pdf [dostęp:07.06.2017].

Winke R., Stokes B., Simmons K., Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs (…), http://www.pewglobal.org/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorismfewer-jobs [dostęp: 24.06.2017].

Pobrania

Opublikowane

01.03.2018

Jak cytować

Sobera, W., & Smolak, R. (2018). Komunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Anglii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu. Studia Medioznawcze, 1(72), 89–102. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.0.294

Numer

Dział

Artykuły