Analiza zmian w zawodzie dziennikarza wywołanych pandemią COVID-19 z uwzględnieniem komunikacji z grupami docelowymi oraz wykorzystania nowych technologii

Słowa kluczowe: COVID-19, dziennnikarze, koronawirus, media, public relations

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i opis zmian, jakie zaszły w zawodzie dziennikarza w trakcie pandemii COVID-19. Metody badań: badania ilościowe przeprowadzone na próbie 316 dziennikarzy mediów funkcjonujących w Polsce, zaprojektowane i zrealizowane pod kierownictwem naukowym autora artykułu przy udziale ekspertów reprezentujących Polską Agencję Prasową oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wyniki i wnioski: pandemia spowodowała istotne zmiany w branży dziennikarskiej. Najważniejsze z nich dotyczyły budowy i utrzymywania przez dziennikarzy relacji z grupami docelowymi, stosowanych przez nich narzędzi oraz ich zaangażowania w nowe formaty dziennikarskie. Przestawienie się dziennikarzy na pozyskiwanie informacji z wykorzystaniem narzędzi online odbyło się bez większych problemów. Oryginalność i wartość poznawcza: praca ma charakter badawczy, zawiera szereg wniosków i analiz z przeprowadzonych badań ilościowych. Mogą być one wykorzystane w ocenie sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a także do planowania kolejnych badań, szczególnie w obszarach wymagających szerokiej eksploracji.

Bibliografia

Bauer, Z. (2009). Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Kraków: Universitas.

Berenson, A. (2018). Journalism and Social Media Frame Social Movements: The Transition to Media Matrix. In J. Višňovský & J. Radošinská (Eds.), Social Media and Journalism: Trends, Connections, Implications (pp. 67–83). London: IntechOpen.

Bochyńska, N., & Kowalski, J. (2020, 23 marca). Sprzedaż prasy drukowanej cierpi wskutek epidemii. »Kryzys czyści rynek, to bilet w jedną stronę«. Pobrane z https://wirtualnemedia.pl/artykul/koronawirus-uderza-w-prase-drukowana-kryzys-czysci-rynek-to-bilet-w-jedna-strone

Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C.M., Brugnoli, E., Schmidt, A.L., & Scala, A. (2020). The COVID-19 social media infodemic. Scientific Reports, 10(16598). DOI: 10.1038/s41598-020-73510-5.

Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2017). Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce. Studia Medioznawcze, 71(4), 121–134.

Gajewski, M. (2020, 1 kwietnia). Niespodziewany efekt epidemii: Zoom przeskoczył Gmaila, Skype’a i Facebooka. Skąd ta popularność? Pobrane z https://spidersweb.pl/2020/04/zoom-co-to.html

Gawroński, S. (2006). Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Głogowski, T. (2015). Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Szanse i zagrożenia. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 14, 165–180.

Gumtree & DELab UW. (2017). Raport Gumtree: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy.

Hsu, T., & Tracy, M. (2020, March 23rd). Local News Outlets Dealt a Crippling Blow by This Biggest of Stories. The New York Times. Retrieved on 2020, November 7th from https://nytimes.com/2020/03/23/business/media/coronavirus-local-news.html

Kurdupski, M. (2018, 7 sierpnia). Większość dzienników z najniższym wynikiem w historii. Sprzedaż spadła do 606 tys. egz. Pobrane 7 listopada 2020 z https://wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-gazet-codziennych-i-polrocze-2018-liderem-fakt

Łaszyn, A. (2017). Media i Ty. Jak zarządzać osobistym kontaktem z dziennikarzami. Warszawa: Message House.

Marconi, F. (2020, July 27th). A New Era of Journalism: How Covid-19 is Transforming the News. Retrieved on 2020, November 7th from https://newlab.com/articles/a-new-era-of-journalism-how-covid-19-is-transforming-the-news

Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andı, S., & Nielsen, R.K. (2020). Reuters Institute. Digital News Report 2020. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.

Nielsen.com. (2020, March 16th). COVID-19: The Unexpected Catalyst For Tech Adoption. Retrieved from https://nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-the-unexpected-catalyst-for-tech-adoption

Pallus, P. (2014, 6 lutego). Duże spadki sprzedaży dzienników w 2013. Papier nadal jest najbardziej dochodowy. Pobrane z https://wirtualnemedia.pl/artykul/duze-spadki-sprzedazy-dziennikow-w-2013-papier-nadal-jest-najbardziej-dochodowy

Pallus, P. (2020, 26 marca). Prasa w czasach pandemii: wydawcy zachęcają do kupowania gazet, rośnie zainteresowanie wydaniami cyfrowymi. Pobrane z https://businessinsider.com.pl/media/prasa/koronawirus-jak-radzi-sobie-prasa-drukowana/3yftfbj

Pązik, P. (2019, 6 lutego). Coraz wolniej spada sprzedaż dzienników ogólnopolskich. Pobrane 7 listopada 2020 z https://press.pl/tresc/60319,sprzedaz-dziennikow-ogolnopolskich-spada-coraz-wolniej

Pliszka, S. (2014). Dostęp do Internetu na świecie i w Polsce. Internet 2013. Raport Strategiczny. Polska Europa Świat – dodatek do Media & Marketing Polska, czerwiec 2014.

Polski Instytut Ekonomiczny. (2020). Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.

Rajan, A. (2020, April 16th). How coronavirus infected publishing. Retrieved from https://bbc.com/news/entertainment-arts-52299925

Tworzydło, D. (2019). Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie. Warszawa: Difin.

World Health Organization. (2020, February 2nd). Novel Coronavirus (2019-nCoV). Situation Report - 13. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330778/nCoVsitrep02Feb2020-eng.pdf

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. (2019). Raport Strategiczny: Internet 2019/2020. Warszawa: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Opublikowane
2020-11-11
Jak cytować
Tworzydło, D. (2020). Analiza zmian w zawodzie dziennikarza wywołanych pandemią COVID-19 z uwzględnieniem komunikacji z grupami docelowymi oraz wykorzystania nowych technologii. Studia Medioznawcze, 21(4), 734-747. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.4.320
Dział
Artykuły