Archiwizacja działalności radiowej – wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.352

Słowa kluczowe:

radio, archiwizacja, archiwum radiowe, radio społeczne, radio niekomercyjne

Abstrakt

Dobrze zorganizowane archiwa radiowe są dziś nie tylko ważną częścią dziedzictwa kulturowego ludzkości, ale też kluczem do sukcesu w zakresie dotarcia do odbiorców, którzy słuchają radia nie tylko w tradycyjnych odbiornikach, jak również są coraz ważniejszym elementem procesu produkcji radiowej. W artykule zostały przedstawione różne przykłady praktyk stosowanych w tym zakresie zarówno przez stacje społeczne w Europie, jak i nienastawione na zysk inicjatywy radiowe w Polsce – koncesjonowane i internetowe stacje studenckie.

Bibliografia

Beliczyński J., Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1, s. 87–102. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.60.571

Bonini T., The ‘Second Age’ of podcasting: Reframing podcasting as a new digital mass medium, „Quaderns del CAC” 2015, nr 41, s. 21–30.

Doliwa U., Cyfryzacja przekazu radiowego – szansa czy zagrożenie dla stacji lokalnych i społecznych [w:] Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Olsztyn 2016, s. 24–37.

Doliwa U., Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Olsztyn 2016.

Doliwa U., Radio studenckie w Polsce, Olsztyn 2008.

Gronczewska A., Radio Kiks w archiwum Biblioteki UŁ. Wojciech Barczak uchronił archiwalne taśmy studenckiego radia, „Dziennik Łódzki”, 26 września 2016, http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/radio-kiks-w-archiwum-biblioteki-ul,10668696/ [dostęp: 11.11.2016].

Jędrzejewski S., Media publiczne w świecie konwergencji – regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 135–143. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2014.58.611

Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

Mirocha Ł., Audiowizualne Big Data, http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/audiowizualne-big-data/ [dostęp: 10.05.2016].

NIK, Informacja o wynikach kontroli. Digitalizacja dóbr kultury w Polsce, 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,10408,vp,12737.pdf [dostęp: 3.07.2017].

NInA, Poszerzona rzeczywistość miasta, http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/poszerzona-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-miasta/ [dostęp 10.11.2016].

Plichta B., Kornbluh M., Digitizing speech recordings for archival purposes, http://www.historicalvoices.org/papers/audio_digitization.pdf [dostęp: 10.10.2016].

Stachyra G., Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 1, s. 29–42. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.407

Szpunar M., Kultura obrazu a ikonosfera Internetu, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 3, s. 104–124.

Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa, http://www.nina.gov.pl/media/43941/digitalizacja-oddolna.pdf [dostęp: 10.09.2016].

Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa [online], http://www.nina.gov.pl/media/43941/digitalizacja-oddolna.pdf [dostęp: 10.09.2016].

TRE, Archives for community radio, http://www.transnationalradio.org/node/39 [dostęp: 10.12.2016].

Tymański T., Legendarne sesje z SAR-u, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” 2005, nr 157, s. 10.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 [dostęp: 10.10.2016].

Van Beek J., Coyer K., Bold strides or tentative steps? How community broadcasters share and archive content online http://cmds.ceu.edu/sites/cmcs.ceu.hu/files/attachment/article/955/captchafinalreport20160215.pdf [dostęp: 10.10.2016].

Wiśniewska M., Prasa studencka w Polsce, nieopublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem Urszuli Doliwy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2015.

Opublikowane

01.12.2017

Jak cytować

Doliwa, U. (2017). Archiwizacja działalności radiowej – wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców. Studia Medioznawcze, 4(71), 81–93. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.352

Numer

Dział

Artykuły