Frontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.353

Słowa kluczowe:

okładka frontowa, e-okładka, e-wydanie, prasa, e-prasa, odbiorcy mediów

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę reakcji skategoryzowanych demograficznie respondentów na frontowe okładki i e-okładki magazynów. Fundamentem tekstu są badania ilościowe przeprowadzone metodą ankietową za pomocą techniki CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków dobranej z panelu Ariadna. Autorka weryfikuje hipotezy: (1) istnieje korelacja między specyfiką socjodemograficzną poszczególnych grup respondentów a ich reakcją na daną postać okładki (drukowaną lub elektroniczną); (2) relacje między odbiorem okładek a e-okładek wiążą się ze wzajemnym odziaływaniem prasy drukowanej i elektronicznej.Artykuł przedstawia analizę reakcji skategoryzowanych demograficznie respondentów na frontowe okładki i e-okładki magazynów. Fundamentem tekstu są badania ilościowe przeprowadzone metodą ankietową za pomocą techniki CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków dobranej z panelu Ariadna. Autorka weryfikuje hipotezy: (1) istnieje korelacja między specyfiką socjodemograficzną poszczególnych grup respondentów a ich reakcją na daną postać okładki (drukowaną lub elektroniczną); (2) relacje między odbiorem okładek a e-okładek wiążą się ze wzajemnym odziaływaniem prasy drukowanej i elektronicznej.

Bibliografia

Adamski A., Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne, „Zeszyty Prawnicze” 10.1 (2010), s. 251. DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2010.10.1.14

Filas R., Dwadzieścia lat przemian polskich mediów w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” R. LIII (2010), nr 3–4, s. 37.

Gajlewicz-Korab K., Wpływ preferencji czytelników na rozwój francuskiego rynku współczesnej prasy codziennej, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3 (66), s. 72. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.452

Goban-Klas T., Gazeta – wymierający gatunek. Mane, tekel, fares? [w:] 350 lat prasy polskiej, red. M. Jabłonowski i in., Warszawa 2012, s. 237–246.

Jupowicz-Ginalska A., Treść tematów okładkowych w magazynach a reakcje polskich odbiorców, tekst pomyślnie przeszedł procedurę recenzencką w czasopiśmie „Kultura–Media–Teologia” (brak wiedzy co do strony i numeru wydania).

Jupowicz-Ginalska A., Zadania okładek współczesnych magazynów drukowanych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2017, nr 20 (brak wiedzy co do strony, magazyn jest obecnie w druku).

Kowalski T., Między twórczością a biznesem, Warszawa 2008, s. 236–237.

Mielczarek T., Raport o śmierci polskich gazet, Warszawa 2012, s. 212.

Pölert A., Scrabs G., Paust R.P., Handelsblatt.com – New revenue models for traditional print media [w:] Media

management: Leveraging content for profitable growth, red. A. Vizjak, M.J. Ringlstetter, Berlin–Heidelberg–New York 2003, s. 164.

Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008.

Różycka M., Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych. Studium przypadku „Gazeta Wyborcza”, „Zarządzanie Mediami” Tom 2 (2014), nr 3, s. 124.

Różycka M., Nowe oblicze komunikacji. Wybrane aspekty prawne i etyczne rozpowszechniania treści w cyberprzestrzeni, „Zarządzanie Mediami” Tom 3 (2015), nr 2, s. 108.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.

Starewicz-Jaworska A., Prasa cyfrowa – replika wydania papierowego czy samodzielna platforma komunikacyjna?, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 1 (28), s. 88–89.

Zaremba M., Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2007, s. 25–26.

Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej, red. J. Poleszczuk, I. Anuszewska, Warszawa 2013, s. 16–41.

Dz.U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm., art. 7.1 ust. 2 p. 1.

Gajewski Z., Sprawozdanie Komisji Zarządu ZKDP ds. kontroli elektronicznych wydań gazet i czasopism, XV Zjazd ZKDP, 9.12.2004 r., s. 2.

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r., Warszawa 2016, s. 5.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 26 lipca 2007 roku, sygn. Akt IV KK 174/07.

Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015–2020, red. W. Dziomdziora, Warszawa 2015, s. 38.

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2005 r., s. 1.

Balcarczyk J., Prasa internetowa (1) – przybliżenie pojęcia, podstawa prawna, „CBKE e-Biuletyn”, s. 8, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/22315/Prasa_internetowa.pdf [dostęp: 15.05.2017].

Bendyk E., Natarcie cyfrowych tubylców, Polityka.pl, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/199914,1,natarcie-cyfrowych-tubylcow.read [dostęp: 15.05.2017].

Brzezicki Ł., Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji, z internetu korzystają młodzi i wykształceni, WirtualneMedia.pl, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-najczesciej-czerpia-informacje-z-telewizji-zinternetu-korzystaja-mlodzi-i-wyksztalceni_2 [dostęp: 10.05.2017].

Ciach P., hasło: e-wydanie, Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/e-wydanie.html?pdf=1 [dostęp: 13.05.2017].

https://panelariadna.pl/userpanel.php [dostęp: 15.05.2017].

https://www.teleskop.org.pl/zkdp/index.jsp?p=publicDataNoReg [dostęp: 15.05.2017].

Kwiecień M., Prasa cyfrowa: niepotrzebna fanaberia czy świetlana przyszłość?, http://www.egazety.pl/g/artykuly/Prasa%20cyfrowa.pdf [dostęp: 15.05.2017].

Money.pl, Pozycja mediów drukowanych niezagrożona przez e-wydania?, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pozycja-mediow-drukowanych-niezagrozona-przez,196,0,2066884.html [dostęp: 15.05.2017].

Ms, PAP, Już jedna trzecia Polaków czyta prasę w internecie, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,155287,18256679,Juz_jedna_trzecia_Polakow_czyta_prase_w_internecie.html [dostęp: 15.05.2017].

Nesweria.pl, Sprzedaż prasy wciąż spada. Zyskują cyfrowe wydania, https://biznes.newseria.pl/news/sprzedaz_prasy_wciaz,p1858096762 [dostęp: 15.05.2017].

PAP, Telewizja odchodzi do lamusa? Połowa młodych w Czechach nie może obejść się bez internetu, Gazeta Prawna.pl, http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1014429,telewizja-internet-czechy-badanie.html [dostęp: 12.05.2017].

PwC, Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020, wrzesień 2016, s. 14–15.

Starcom MediavestGroup, SMG: rynek reklamy w I kw. 2016 r., http://polska.smvgroup.com/perspektywy/produkt/smg-reklama-w-polsce-wzrosla-o-32-proc-w-i-kwartale-2016-r/ [dostęp: 3.01.2017].

Stysiak M., Polacy coraz chętniej płacą za prasę w Internecie, Wyborcza.biz, http://wyborcza.biz/biznes/1,147881,20685813,polacy-coraz-chetniej-placa-za-prase-w-internecie.html?disableRedirects=true [dostęp: 3.01.2017].

Stysiak M., Prasa przechodzi do cyfrowego świata, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,155287, 18120190,Prasa_przechodzi_do_cyfrowego_swiata.html [dostęp: 16.05.2017].

tw, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kurski-i-wojcik-problemy-z-kupnem-gazety-wyborczej-na-stacjach-i-pocztach-spadek-sprzedazy-mitem-zyskujemy-w-internecie [dostęp: 16.05.2017].

Pobrania

Opublikowane

01.12.2017

Jak cytować

Jupowicz-Ginalska, A. (2017). Frontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników. Studia Medioznawcze, 4(71), 99–119. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.353

Numer

Dział

Artykuły