Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.354

Słowa kluczowe:

rynek prasy, rynek właściwy, koncentracja rynku, siła rynkowa

Abstrakt

Artykuł jest analizą struktury polskiego rynku prasowego i poziomu jego konkurencji. Cyfryzacja i konwergencja mediów zacierają dotychczasowe podziały branżowe i skłaniają do nowego zdefiniowania rynków właściwych dla poszczególnych produktów medialnych. Poszerzanie granic rynku zmienia panującą na nim konkurencję, bo zwiększa ilość sprzedających i kupujących, a tym samym zmniejsza ich udziały w rynku. Nawet wąskie rozumienie rynku prasowego (wyłącznie jako rynku prasy drukowanej) nie wskazuje na wysoki poziom jego koncentracji.

Bibliografia

Agora, Raporty roczne Agora S.A., http://www.agora.pl [dostęp: 10.05.2017].

Bain J.S., Industrial organization, New York 1959.

Croteau D., Hoynes W., The business of media. Corporate media and the public interest, London 2006.

Fisher F.M., Horizontal mergers. Triage and treatment, “Journal of Economic Perspectives” 1987, 1 (2), s. 23–40. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.1.2.23

Gdzie my, gdzie oni. Raport: Europejski Wskaźnik Rozwoju, „Polityka” 2010, nr 44.

Grzegorczyk P., Analiza zagranicznego kapitału w Polsce, http://jagiellonski24.pl/2015/09/14/czy-musimyrepolonizowac-media-analiza-zagranicznego-kapitalu-w-polsce/ [dostęp: 10.05. 2017].

Hollifield C.A., Becker L.B., Vlad T., Market and organizational factors affecting the success of media organizations in emerging economies [w:] Strategic responses to media market changes, red. R.G. Picard, Jönköping 2004, s. 133–153.

IWP, Informacja o rynku prasy w latach 2005–2015.

Jaskiernia A., Od telewizji masowej do Netfiiksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016.

Jaskiernia A., Problemy wolności i pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2 (61), s. 139–153. DOI: https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.554

Jurczyk Z., Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce [w:] Instytucje w teorii i praktyce, red. B. Borkowska, Wrocław 2015, s. 127–140. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.405.09

Klimkiewicz B., Zderzenie standardów racjonalności? Pluralizm mediów w europejskiej polityce medialnej, „Global Media Journal-Polish Edition” 2006, nr 1.

Kopacz G., Arena Benbenka, „Press” 2016, nr 4, s. 56–60.

Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.

Kowalski T., Zarządzanie w mediach, Warszawa 2013.

Kreft J., Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań [w:] J. Kall, B. Sojkin, Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Kuczyński P., Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce, Warszawa 2014, http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20PIK%20z%20projektu%20badawczego%20Kierunki%20i%20formy%20transformacji%20czytelnictwa%20w%20Polsce_pub.pdf [dostęp: 10.05.2017].

Kwaśniewski T., Ocena siły rynkowej przedsiębiorstw w postępowaniach antymonopolowych, Warszawa 2015.

Lacy S., The financial commitment approach to news media competition, “Journal of Media Economics” 1992, nr 2, s. 5–21. DOI: https://doi.org/10.1080/08997769209358220

Litman B.R., Bridges J., An economic analysis of daily newspapers performance, “Newspaper Research Journal” 1986, nr 7, s. 9–26. DOI: https://doi.org/10.1177/073953298600700302

Martin S., Industrial economics, economic analysis and public policy, New York–London 1989.

Nord L.W., Newspaper competition and content diversity: A comparison of regional media markets in Sweden, “Papeles de Europa” 2013, tom 26, nr 1, s. 1–13. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_PADE.2013.n26.42800

Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa gospodarczego (97/C 372/03), Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C 372, 09/12/1997, https://www.google.pl/search?site=&source=hp&btnG=Szukaj&q=Dziennik+Urz%C4%99dowy+C+372 [dostęp: 10.05.2017].

Pallus P., Wydawnictwo Bauer największym wydawcą prasy w Polsce. Za nim RASP i Polskapresse (raport za 2014), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydawnictwo-bauer-najwiekszym-wydawca-prasy-wpolsce-za-nim-rasp-i-polskapresse-raport-za-2014_1 [dostęp: 10.05.2017].

Picard R.G., Media concentration, economics and regulation [w:] The politics of news: The news of politics, red. D.A. Graber, D. McQuail, P. Norris, Washington 1998, s. 193–217.

Picard R.G., The economics and financing of media companies, New York 2002.

Ranking Rzeczpospolitej. Marki polskie, „Rzeczpospolita” z 28 listopada 2014 r.

Rentowność polskich mediów zmalała z 52 do 15 proc., wpływy ciągle rosną, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rentownosc-polskich-mediow-zmalala-z-52-do-15-proc-wplywy-ciagle-rosna [dostęp: 10.05. 2017].

Rochet J.C., Tirole J., Two-sided markets: A progress report, „Rand Journal of Economics” 2006, Vol. 37, No. 3, s. 645–667. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2006.tb00036.x

Rocznik statystyki międzynarodowej GUS, Warszawa 2010.

Ruch wydawniczy w liczbach 2010, Warszawa 2011.

Ruch wydawniczy w liczbach 2014, Warszawa 2016.

Ruch wydawniczy w liczbach 2015, Warszawa 2016.

Rysman M., The economics of two-sided markets, „Journal of Economic Perspectives” 2009, Vol. 23, No. 3, s. 125–143. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.23.3.125

Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Warszawa 2007.

Steiner P.O., Program patterns and preferences, and the workability of competition in radio broadcasting, “Quarterly Journal of Economics”, May 1952. DOI: https://doi.org/10.2307/1882942

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331, ze zm.

Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, Warszawa 1998.

Pobrania

Opublikowane

01.12.2017

Jak cytować

Dzierżyńska-Mielczarek, J. (2017). Poziom konkurencji na rynku prasy w Polsce. Studia Medioznawcze, 4(71), 121–134. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.71.354

Numer

Dział

Artykuły