Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, reagowanie oraz odzyskiwanie utraconych korzyści

Słowa kluczowe: public relations, kryzys wizerunkowy, media, zarządzanie sytuacją kryzysową

Streszczenie

Artykuł zawiera omówienie procedury zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Są w nim prezentowane trzy kluczowe etapy tego procesu, a w tym: przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym; reagowanie w trakcie, gdy kryzys zaistnieje; działania po kryzysie. Omówiono przykład kryzysu z uwzględnieniem jego medialnych skutków oraz przedstawiono działania, które przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych następstw kryzysu.

Bibliografia

Czaplicka M., Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014.

Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.

Rydzak W., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło, Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006.

Słownik synonimów, Warszawa 1997.

Tworzydło D., Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Rzeszów 2008.

Tworzydło D., Public relations. Praktycznie, Warszawa 2017 (w publikacji).

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005.

Opublikowane
2017-09-04
Jak cytować
Tworzydło, D. (2017). Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, reagowanie oraz odzyskiwanie utraconych korzyści. Studia Medioznawcze, 3(70), 77-88. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.70.363
Dział
Artykuły