Recenzja książki Magdaleny Szpunar "Kultura algorytmów", Kraków 2019

Autor

  • Kamil Tomkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2021.1.385

Bibliografia

Aronson, E. (2002). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN.

Bauman, Z. (2007). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bourdieu, P. (2009). O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Warszawa: PWN.

Cheney-Lippold, J. (2011). A New Algorithmic Identity: Soft Biopolitics and the Modulation of Control. Theory, Culture & Society, 28(6), 164–181. DOI: 10.1177/0263276411424420.

Domańska, E. (2008). Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami. Kultura Współczesna, 3, 9–21.

Foucault, M. (2000). Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Warszawa: PWN.

Heller, M. (1998). Czy świat jest matematyczny? Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXII, 3–14.

Kozłowski, R. (1990). O pojęciach i funkcjach dialogu. W B. Andrzejewski (Red.), Komunikacja – rozumienie – dialog (s. 69–77). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Latour, B. (2010). Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Universitas.

Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2014). Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.

Mills, C. (2007). Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: PWN.

Nickerson, R. (1998). Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220.

Noelle-Neumann, E. (2004). Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.

Nosal, P. (2014). Technologia i sport. Gdańsk: WN Katedra.

Ogburn, W. (1975). Hipoteza opóźnienia kulturowego. W W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (Red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej (s. 255–281). Warszawa: PWN.

Porter, T. (1995). Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton University Press.

Postman, N. (2004). Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa: Muza.

Stoner, A. & Melathopoulos, A. (2015). Freedom in the Anthropocene: Twentieth-Century Helplessness in the Face of Climate Change. Palgrave Macmillan.

Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: AGH.

Szpunar, M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: IFiS PAN.

Szpunar, M. (2013). Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego. W I.S. Fiut (Red.), Idee i Myśliciele. Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu (s. 52–61). Kraków: AGH.

Sztompka, P. (2007). Zaufanie: fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.

Tadeusiewicz, R. (2010). Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Nauka, 4, 31–42.

Uricchio, W. (2011). The algorithmic turn: photosynth, augmented reality and the changing implications of the image. Visual Studies, 26(1), 25–35. DOI: 10.1080/1472586X.2011.548486.

Pobrania

Opublikowane

20.01.2021

Jak cytować

Tomkiewicz, K. (2021). Recenzja książki Magdaleny Szpunar "Kultura algorytmów", Kraków 2019. Studia Medioznawcze, 22(1), 900–903. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2021.1.385

Numer

Dział

Recenzje książek