Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych

Słowa kluczowe: pluralizm, koncepcje pluralizmu, pluralizm mediów, polityka mediowa, platformy cyfrowe, efekt komory

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony różnym koncepcjom pluralizmu mediów oraz polityk mediowych wynikających z tych koncepcji. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na zmianę środowiska mediowego w warunkach rozwoju mediów cyfrowych, a zwłaszcza cyfrowych platform, takich jak Facebook. Aktywność użytkowników i wytwarzana przez nich zawartość stawiają nowe wyzwania przed polityką regulacyjną pluralizmu mediów. Autor nawiązuje do koncepcji „światów” Tamotsu Shibutaniego.

 
Opublikowane
2017-06-01
Jak cytować
KowalskiT. (2017). Koncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych. Studia Medioznawcze, 2(69), 21-28. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.387
Dział
Artykuły