Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.391

Słowa kluczowe:

media, wiedza, kompetencja medialna, młode pokolenie Polaków, edukacja

Abstrakt

Dojrzałe używanie mediów, zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy, wymaga odpowiedniego poziomu kompetencji medialnych. Jednym ze składników tych kompetencji jest wiedza o mediach. Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimazjalnych w celu wstępnego rozpoznania ich poziomu wiedzy m.in. o różnego typu mediach, postaciach w nich obecnych, przekazach czy gatunkach.

Pobrania

Opublikowane

01.06.2017

Jak cytować

Kaszewski, K. (2017). Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans. Studia Medioznawcze, 2(69), 75–89. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.69.391

Numer

Dział

Artykuły