Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, studenci, dziennikarstwo, oczekiwania, motywacje

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród studentów kierunku DIKS na siedmiu polskich uczelniach w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej zatytułowanej „Journalism Students Around the Globe”. Artykuł koncentruje się na motywacjach, oczekiwaniach i planach zawodowych adeptów dziennikarstwa, już posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego oraz oceny przydatności studiów na kierunku dziennikarstwo do wykonywania tego zawodu.

Opublikowane
2017-03-01
Jak cytować
StępińskaA., NarożnaD., SeclerB., & Jurga-WosikE. (2017). Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe. Studia Medioznawcze, 1(68), 11-24. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.406
Dział
Artykuły