Komunikacja z klientem na Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online

  • Anna Tereszkiewicz Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Słowa kluczowe: Twitter, akty mowy, dyskurs handlowy

Streszczenie

Celem analizy było zbadanie wybranych aktów mowy występujących w interakcji o charakterze handlowym na profilach firm Allegro, T-Mobile oraz Samsung. Wśród omawianych aktów są m.in. akty pozytywnego wartościowania odbiorcy, życzenia, żarty, akty próśb i zaleceń, a także akty niezgody, krytyki klienta czy podkreślania własnej wartości. Wskazano także na cechy językowe postów, takie jak potoczność i stosowanie zapożyczeń.

Opublikowane
2017-03-01
Jak cytować
TereszkiewiczA. (2017). Komunikacja z klientem na Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online. Studia Medioznawcze, 1(68), 75-84. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.410
Dział
Artykuły