Chrzest Polski w mediach

Słowa kluczowe: model sieciowej agenda-setting, teoria ugruntowana, chrzest Polski, 1050. rocznica chrztu Polski, media i religia

Streszczenie

Artykuł porusza problem rozumienia aktu chrztu Polski oraz 1050. rocznicy wydarzenia w wybranych tytułach polskich mediów. W oparciu o analizy przekazów mediów w kluczu teorii ugruntowanej oraz model sieciowy teorii agenda-setting autor prezentuje kategorie, które wyznaczyły medialną narrację na temat chrztu Polski. Wskazuje na dominację perspektywy indywidualnej (chrzest Mieszka) nad zbiorową (chrzest Polski). Podkreśla przy tym wkład myśli milenijnej kardynała Wyszyńskiego, obecnej w badanych przekazach.

Opublikowane
2017-03-01
Jak cytować
Guzek, D. (2017). Chrzest Polski w mediach. Studia Medioznawcze, 1(68), 89-100. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2017.68.411
Dział
Artykuły