Komunikowanie globalne – rewizja pojęcia

Słowa kluczowe: komunikowanie globalne, internet, telewizja, sfera publiczna, dyplomacja publiczna

Streszczenie

Celem tekstu jest rewizja pojęcia komunikowania globalnego na podstawie literatury ostatnich lat i wyników badań nad miękką siłą i dyplomacją publiczną, prowadzonych przez autorkę. Ta dziedzina to jeden z nurtów współczesnych badań nad komunikowaniem globalnym. W ujęciu autorki globalność komunikowania występuje wtedy, gdy przekazy są powszechnie dostępne i dekodowalne, pomimo różnic kulturowych. Elementem łączącym studia nad miękką siłą i dyplomacją publiczną z innymi nurtami jest pojmowanie komunikowania globalnego jako sieci.

 
Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Ociepka, B. (2016). Komunikowanie globalne – rewizja pojęcia. Studia Medioznawcze, 4(67), 11-22. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.429
Dział
Artykuły