Tom 18 Nr 4
Artykuły

Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis

Okładka 4/2018
Opublikowane 2018-12-20
Słowa kluczowe
 • wizerunek prasowy,
 • prasa regionalna,
 • Łódź Czterech Kultur,
 • rama interpretacyjna,
 • Dziennik Łódzki,
 • Express Ilustrowany
 • ...Więcej
  Mniej
Jak cytować
Leśniczak, R. (2018). Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis. Studia Medioznawcze, 18(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.43

Streszczenie

Artykuł jest próbą oceny wizerunku prasowego Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” na łamach łódzkich dzienników regionalnych „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” w latach 2010–2014. Autor posłużył się metodą ram interpretacyjnych (framing analysis) w celu ustalenia dominującej ramy, przez którą było relacjonowane wydarzenie kulturalne związane z historią Łodzi i odnoszące się do jej wielokulturowości. Podjęta analiza prasoznawcza miała wskazać w materiale badawczym następujące ramy: „ramę konfl iktu”, „ramę ludzkich spraw”, „ramę odpowiedzialności”, „ramę moralności”, „ramę ekonomii”.

Bibliografia

 1. Adamczewska I., Sakosik K., Łódź Czterech Kultur. Festiwal straconych okazji, 20.09.2017, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22396040,lodz-czterech-kultur-festiwal-straconych-okazji-opinia.html [dostęp: 2.07.2018].
 2. al, Festiwal Łódź Czterech Kultur 2014 [Program], 6.06.2014, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/festiwallodz-czterech-kultur-2014-program,2304574,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 3. Bałczewski M., Festiwal Łódź Czterech Kultur 2010 – program, informacje, 12.09.2010, http://www.plasterlodzki.pl/miasto/zapowiedzi/1812-festiwal-od-czterech-kultur-2010-program-informacje [dostęp: 2.07.2018].
 4. Entman R., Framing media power [w:] Doing news framing analysis: Empirical and theorical perspectives, red. P.D’Angelo, J. Kuypers, New York–London 2010, s. 331–355.
 5. Entman R., Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, „Journal of Communication” 1993, Vol. 43, s. 51–58.
 6. Festiwal Łódź Czterech Kultur, 14.09.2012, https://baedekerlodz.blogspot.com/2012/09/festiwal-odz-czterechkultur.html?m=1 [dostęp: 2.07.2018].
 7. Franczak K., Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem?, „Przegląd Socjologiczny” Vol. 3 (2014), nr 63, s. 135–156.
 8. Grzegorczyk W., Łódź Czterech Kultur 2013. Festiwal otwarty dla wszystkich, 11.05.2013, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2013-festiwal-otwarty-dla-wszystkich,1849493,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 9. Jurczyk Z., Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 405, s. 127–140.
 10. (kac), Łódź Czterech Kultur 2012 „Generacje” [Program po Festiwalu], 26.06.2012, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2012-generacje-program-festiwalu,1456507,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 11. Kołodziej K., Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10, s. 253–272.
 12. Kołodziej K., Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell „Mary Barton”) i Łodzi (M. Gawlewicz „Wir”, K. Laskowski „Lokaut”), „Acta Universitatis Lodziensis.
 13. Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 187–201.
 14. Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative analysis, „Central European Journal of Communication” Vol. 5 (2010), nr 3.2, s. 237–252.
 15. Palczewski M., Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN, „Studia Medioznawcze 2011, nr 1 (44), s. 31–41.
 16. Palczewski M., Selekcja informacji w mediach – zasady, wartości, manipulacje, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 2, s. 85–101.
 17. Rajchel D., Wielokulturowość jako artefakt na przykładzie miasta Łódź, „Studia Humanistyczne AGH” Vol. 3 (2014), nr 13, s. 185–197.
 18. (RS), Od soboty Festiwal Łódź Czterech Kultur 2011, 8.09.2011, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/od-sobotyfestiwal-lodz-czterech-kultur-2011,1070025,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 19. Semetko H., Valkenburg P., Framing European politics: A content analysis of press and television news, „Journal of Communication” Vol. 2 (2000), nr 50, s. 93–109.
 20. Valkenburg P., Semetko H., de Vreese C., The effects of news frames on readers’ thoughts and recall, „Communication Research” Vol. 5 (1999), nr 26, s. 550–569.
 21. de Vreese C., News framing: Theory and typology, „Information Design Journal & Document Design” Vol. 1 (2005), nr 13, s. 51–62.
 22. Young C., Kaczmarek S., The Socialist past and postsocialist urban identity in central and eastern Europe, „European Urban and Regional Studies” Vol. 1 (2008), nr 15, s. 53–70.
Ta witryna używa ciasteczek (cookies) do przechowywania danych o sesji użytkownika. OK