Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis

Autor

  • Rafał Leśniczak

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.43

Słowa kluczowe:

wizerunek prasowy, prasa regionalna, Łódź Czterech Kultur, rama interpretacyjna, Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany

Abstrakt

Artykuł jest próbą oceny wizerunku prasowego Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” na łamach łódzkich dzienników regionalnych „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” w latach 2010–2014. Autor posłużył się metodą ram interpretacyjnych (framing analysis) w celu ustalenia dominującej ramy, przez którą było relacjonowane wydarzenie kulturalne związane z historią Łodzi i odnoszące się do jej wielokulturowości. Podjęta analiza prasoznawcza miała wskazać w materiale badawczym następujące ramy: „ramę konfl iktu”, „ramę ludzkich spraw”, „ramę odpowiedzialności”, „ramę moralności”, „ramę ekonomii”.

Bibliografia

Adamczewska I., Sakosik K., Łódź Czterech Kultur. Festiwal straconych okazji, 20.09.2017, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22396040,lodz-czterech-kultur-festiwal-straconych-okazji-opinia.html [dostęp: 2.07.2018].

al, Festiwal Łódź Czterech Kultur 2014 [Program], 6.06.2014, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/festiwallodz-czterech-kultur-2014-program,2304574,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].

Bałczewski M., Festiwal Łódź Czterech Kultur 2010 – program, informacje, 12.09.2010, http://www.plasterlodzki.pl/miasto/zapowiedzi/1812-festiwal-od-czterech-kultur-2010-program-informacje [dostęp: 2.07.2018].

Entman R., Framing media power [w:] Doing news framing analysis: Empirical and theorical perspectives, red. P.D’Angelo, J. Kuypers, New York–London 2010, s. 331–355.

Entman R., Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, „Journal of Communication” 1993, Vol. 43, s. 51–58.

Festiwal Łódź Czterech Kultur, 14.09.2012, https://baedekerlodz.blogspot.com/2012/09/festiwal-odz-czterechkultur.html?m=1 [dostęp: 2.07.2018].

Franczak K., Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem?, „Przegląd Socjologiczny” Vol. 3 (2014), nr 63, s. 135–156.

Grzegorczyk W., Łódź Czterech Kultur 2013. Festiwal otwarty dla wszystkich, 11.05.2013, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2013-festiwal-otwarty-dla-wszystkich,1849493,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].

Jurczyk Z., Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 405, s. 127–140.

(kac), Łódź Czterech Kultur 2012 „Generacje” [Program po Festiwalu], 26.06.2012, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2012-generacje-program-festiwalu,1456507,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].

Kołodziej K., Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10, s. 253–272.

Kołodziej K., Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell „Mary Barton”) i Łodzi (M. Gawlewicz „Wir”, K. Laskowski „Lokaut”), „Acta Universitatis Lodziensis.

Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 187–201.

Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative analysis, „Central European Journal of Communication” Vol. 5 (2010), nr 3.2, s. 237–252.

Palczewski M., Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN, „Studia Medioznawcze 2011, nr 1 (44), s. 31–41.

Palczewski M., Selekcja informacji w mediach – zasady, wartości, manipulacje, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 2, s. 85–101.

Rajchel D., Wielokulturowość jako artefakt na przykładzie miasta Łódź, „Studia Humanistyczne AGH” Vol. 3 (2014), nr 13, s. 185–197.

(RS), Od soboty Festiwal Łódź Czterech Kultur 2011, 8.09.2011, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/od-sobotyfestiwal-lodz-czterech-kultur-2011,1070025,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].

Semetko H., Valkenburg P., Framing European politics: A content analysis of press and television news, „Journal of Communication” Vol. 2 (2000), nr 50, s. 93–109.

Valkenburg P., Semetko H., de Vreese C., The effects of news frames on readers’ thoughts and recall, „Communication Research” Vol. 5 (1999), nr 26, s. 550–569.

de Vreese C., News framing: Theory and typology, „Information Design Journal & Document Design” Vol. 1 (2005), nr 13, s. 51–62.

Young C., Kaczmarek S., The Socialist past and postsocialist urban identity in central and eastern Europe, „European Urban and Regional Studies” Vol. 1 (2008), nr 15, s. 53–70.

Opublikowane

20.12.2018

Jak cytować

Leśniczak, R. (2018). Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.43

Numer

Dział

Artykuły