Religijne public relations – zarządzanie siecią eklezjotwórczych relacji i więzi

Słowa kluczowe: religijne public relations, eklezjalne public relations, komunikacja religijna, proces eklezjotwórczy, kościelne public relations

Streszczenie

Problematyka religijnych public relations jest nieustannie pogłębiana. Dzięki temu wzrasta świadomość tego, jak ściśle mogą się wzajemnie zazębiać i przenikać konstytutywne elementy instytucji Kościoła oraz teorii i praktyki public relations. Te ostatnie mogą zatem być postrzegane jako składowa procesu eklezjotwórczego. Opracowanie odzwierciedla eklezjotwórczy potencjał public relations przez analizę działań mających na celu upowszechnianie orędzia religijnego, aktów kultu religijnego, aktywności dobroczynnej i charytatywnej.

Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Jarosz, T. (2016). Religijne public relations – zarządzanie siecią eklezjotwórczych relacji i więzi. Studia Medioznawcze, 4(67), 27-36. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.430
Dział
Artykuły