Medialny obraz osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie wybranych dzienników

  • Łukasz Krawczyński Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: językowy obraz świata, medialny obraz świata, zaburzenie psychiczne, osoba chora psychicznie

Streszczenie

Artykuł przedstawia charakterystykę medialnego obrazu osób z zaburzeniami psychicznymi sporządzoną na podstawie analizy treści i narracji 403 tekstów opublikowanych w polskich dziennikach w 2015 roku. Wykazano w niej, że osoby chorujące psychicznie przeważnie są prezentowane w negatywnych kontekstach lub w celu metaforycznego przedstawienia jakiegoś zachowania jako nielogicznego lub ryzykownego. Ich medialny obraz ma dwojaką formę: z jednej strony są to istoty działające pod wpływem emocji, bez udziału rozumu, z drugiej – są pozbawione emocji i przeintelektualizowane.

Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Krawczyński, Łukasz. (2016). Medialny obraz osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie wybranych dzienników. Studia Medioznawcze, 4(67), 61-72. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.432
Dział
Artykuły