Zastosowanie semiologii mediów Rolanda Barthesa w analizie tekstów publicystycznych. Przypadek Alfabetu leminga Roberta Mazurka

  • Jakub Korus Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: semiologia, dziennikarstwo, Roland Barthes, tygodnik opinii, medioznawstwo, Robert Mazurek

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza semiologiczna tekstu Alfabet leminga autorstwa Roberta Mazurka, opublikowanego 9 lipca 2012 roku w tygodniku „Uważam Rze”. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem teorii semiologii mediów stworzonej przez Rolanda Barthesa i opublikowanej w pracy Mitologie. Celem opracowania jest krytyczne zaprezentowanie zastosowania metody Barthesa, umiejscowienie jej w teorii badania mediów oraz ocena jej przydatności dla dalszych badań tekstów medialnych.

Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Korus, J. (2016). Zastosowanie semiologii mediów Rolanda Barthesa w analizie tekstów publicystycznych. Przypadek Alfabetu leminga Roberta Mazurka. Studia Medioznawcze, 4(67), 75-82. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.433
Dział
Artykuły