TVN SA jako podmiot gospodarczy. Zarys zagadnienia na przykładzie analizy fundamentalnej i próby wyceny spółki w latach 2009–2015

Słowa kluczowe: TVN, Giełda Papierów Wartościowych, analiza fundamentalna, ekonomika mediów, media na giełdzie

Streszczenie

Media to istotny sektor polskiej gospodarki. Wkraczając na rynek kapitałowy, zyskują dodatkowe źródła dochodów, ale również prestiż w środowisku biznesowym. Indeks WIG-Media warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych notuje obecnie 13 spółek. Jego wartość została pomniejszona w wyniku wycofania z obrotu akcji jednego z największych koncernów medialnych – Grupy TVN. O jego rzeczywistej randze traktuje analiza fundamentalna i próba wyceny spółki zawarte w niniejszym artykule.

Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Maksimowicz, D. (2016). TVN SA jako podmiot gospodarczy. Zarys zagadnienia na przykładzie analizy fundamentalnej i próby wyceny spółki w latach 2009–2015. Studia Medioznawcze, 4(67), 87-99. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.434
Dział
Artykuły