Z badań nad systemem rafinacji sieciowej. Identyfikacja sentymentów

Słowa kluczowe: informacja, internet, Big Data, kolekcjonowanie informacji, identyfikacja sentymentów, analiza sentymentów

Streszczenie

Dostępny potencjał mocy obliczeniowych i pamięci komputerowych stworzył niedostępne wcześniej warunki do analizy dużych zasobów informacyjnych – Big Data. W procesie tej analizy można wykorzystywać procedury kolekcjonowania informacji i ich analizy do trafnej oceny – w kategoriach emocjonalnych (sentymentów – dobry, zły) badanych zjawisk w przeszłości, w czasie rzeczywistym, a także do predykcji. Artykuł jest prezentacją kluczowej części tej procedury – istoty automatyzacji procesu identyfikacji sentymentów.

Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Gogołek, W., & Jaruga, D. (2016). Z badań nad systemem rafinacji sieciowej. Identyfikacja sentymentów. Studia Medioznawcze, 4(67), 103-111. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.435
Dział
Artykuły