Sprawozdanie z konferencji Narodowego Kongresu Nauki „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, Rzeszów, 20–21 października 2016

  • Rafał Głębocki Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Opublikowane
2016-12-01
Jak cytować
Głębocki, R. (2016). Sprawozdanie z konferencji Narodowego Kongresu Nauki „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, Rzeszów, 20–21 października 2016. Studia Medioznawcze, 4(67), 145-147. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.439
Dział
Sprawozdania z konferencji