Czasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz

  • Marek Gałęzowski Uczelnia Łazarskiego
Słowa kluczowe: Panteon Polski, niepodległość, Legiony Polskie, Lwów, prasa kombatantów, Zygmunt Zygmuntowicz

Streszczenie

Artykuł przedstawia zarys dziejów czasopisma „Panteon Polski”, jedynego w prasie polskiego międzywojnia, którego podstawowym celem było upamiętnienie poległych uczestników walk o niepodległość Polski (1914–1918) oraz o granice Rzeczypospolitej (1918–1921). Z czasem tematyka pisma objęła wszelkie działania na rzecz odbudowy państwa polskiego. W artykule przedstawiono tematykę i krąg autorów pisma, sylwetkę jego redaktora Zygmunta Zygmuntowicza oraz działania mające na celu utrzymanie pisma na rynku.

Bibliografia

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, ap: 2711, 4219, 4438, 2648.

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, KN 4 XI 1933.

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Zygmunt Ostersetzer-Zygmuntowicz, KW 141/Z-1383.

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe, Błaszkiewicz Jan Antoni, KN 16 III 1937.

„Panteon Polski” 1924–1931.

Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 1, Warszawa–Oświęcim 2002.

„Rocznik Oficerski” 1923, 1928.

„Rocznik Oficerski Rezerw” 1934.

Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków 2012.

Cygan W.K., Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenże, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. 5, Warszawa 2007.

Gałęzowski M., Zygmuntowicz Zygmunt [w:] tenże, Na wzór Berka Joselewicza. Sylwetki żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich, Warszawa 2010.

Gałęzowski M., Wacław Lipiński i jego pamiętnik z bojów I Brygady [w:] W. Lipiński, Szlakiem Pierwszej Brygady, Łomianki 2014.

Gałęzowski M., O Wacławie Lipińskim – pierwszym historyku polskiego czynu niepodległościowego lat 1905–1918 [w:] W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918, oprac. M. Gałęzowski, współpraca J. Kirszak, Łomianki 2016.

Lewicki K., Rogowski Jan [w:] PSB, t. 31, Wrocław 1988–1989.

Lista dziennikarzy pochodzenia żydowskiego zabitych lub zmarłych w czasie II wojny światowej, oprac. J. Dunin-Wąsowiczowa, „Biuletyn ŻIH” 1963, nr 46/47.

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny, Katowice 1997.

Narbut-Łuczyński A.J., Historia wojenna Legionów Polskich. Powstanie i działalność bojowa Oddziału Józefa Piłsudskiego (VIII–XI 1914), Warszawa–Kraków 2014.

Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918, t. 3, Lwów 1933.

Semper Fidelis. Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, oprac. W. Mazanowska, Lwów 1930.

Studnicki W., Z przeżyć i walk. Pisma wybrane, t. 1, oprac. J. Gzella, Toruń 2002.

Sulej M., Strońska Maria [w:] PSB, t. 44, Warszawa–Kraków 2006–2007.

Teslar J.A., Czwarty pułk. Rok działań wojennych 4-go pp Legionów Polskich od dnia 10 maja 1915 roku do dnia 10 maja 1916 roku, Lwów 1916.

Waligóra B., Organizacja 4 pułku Legionów Polskich, „Żołnierz Legionów i POW” 1939, nr 3/4.

Opublikowane
2018-12-20
Jak cytować
GałęzowskiM. (2018). Czasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz. Studia Medioznawcze, 19(4). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.44
Dział
Artykuły