Wpływ preferencji czytelników na rozwój francuskiego rynku współczesnej prasy codziennej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.452

Słowa kluczowe:

media francuskie, dzienniki paryskie, dzienniki regionalne we Francji, subwencje państwowe dla prasy, preferencje czytelnicze

Abstrakt

Kształt francuskiego rynku dzienników regionalnych i ogólnokrajowych jest wynikiem współdziałania wielu czynników. Jednym z nich są preferencje czytelników, choć artykuł dotyczy jedynie tych, które czynią francuski rynek prasy codziennej specyficznym. Przedstawiono w nim tradycje czytelnicze we Francji oraz różnorodność rynku prasy codziennej. Specyficzne pojmowanie roli tej prasy przez czytelników powoduje, że nie funkcjonują tam dzienniki bulwarowe. Także rynek prasy regionalnej jest kształtowany przez czytelników, bowiem najchętniej kupowanym i czytywanym tytułem w kraju jest „Ouest-France”. Cały system jest sztucznie podtrzymywany przez państwo za pomocą subwencji traktowanych przez Francuzów jako wyraz pluralizmu mediów.

Pobrania

Opublikowane

01.09.2016

Jak cytować

Gajlewicz-Korab, K. (2016). Wpływ preferencji czytelników na rozwój francuskiego rynku współczesnej prasy codziennej. Studia Medioznawcze, 3(66), 61–73. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.452

Numer

Dział

Artykuły