Nowe formy dystrybucji polskich filmów fabularnych

  • Katarzyna Kucia Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Słowa kluczowe: VOD, dystrybucja, film, nowe media, monetyzacja filmów, piractwo

Streszczenie

Pojawienie się nowych kanałów udostępniania treści audiowizualnych w internecie wiąże się z przeobrażaniem tradycyjnego modelu dystrybucji filmowej. W artykule przedstawiono przegląd dostępnych w Polsce serwisów VOD (stan na kwiecień 2016) oraz zaprezentowano główne trudności związane z monetyzacją polskich filmów w sieci przez właścicieli praw autorskich w kontekście europejskich i globalnych tendencji rynkowych.

Opublikowane
2016-09-01
Jak cytować
KuciaK. (2016). Nowe formy dystrybucji polskich filmów fabularnych. Studia Medioznawcze, 3(66), 109-118. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.455
Dział
Artykuły