Stylistyczne ukształtowanie komunikatów prasowych – perspektywy analiz

  • Maria Wojtak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Słowa kluczowe: prasa, styl, komunikacja, dyskurs, gatunek

Streszczenie

Zagadnienie stylistycznego ukształtowania komunikatów prasowych autorka ujmuje w trzech perspektywach, nawiązując do koncepcji stylów funkcjonalnych, komunikacji oraz dyskursu. We wszystkich tych płaszczyznach jest ponadto obecna problematyka genologicznego zróżnicowania wypowiedzi. Styl komunikatów prasowych autorka postrzega jako kategorię polimorficzną, pojemną i otwartą. Oznacza to możliwość rozpatrywania stylu na różnych poziomach konkretyzacji: najbardziej abstrakcyjnie (poziom komunikacyjny i/lub dyskursywny), mniej abstrakcyjnie (poziom gatunkowy) oraz konkretnie (poziom wypowiedzi). Dzięki temu gęstnieje siatka cech stylistycznych (często synkretycznych) i konkretyzują się wykładniki. Styl jest zaś rozpatrywany deskrypcyjnie – nie dyferencjalnie.

Opublikowane
2016-06-01
Jak cytować
WojtakM. (2016). Stylistyczne ukształtowanie komunikatów prasowych – perspektywy analiz. Studia Medioznawcze, 2(65), 53-65. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.65.471
Dział
Artykuły