O mechanizmach retorycznych stosowanych w tematach e-maili marketingowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.65.473

Słowa kluczowe:

marketing e-mailowy, retoryka, figura retoryczna, temat/tytuł e-mailu

Abstrakt

W artykule zostały omówione funkcje figur retorycznych używanych w tematach e-maili marketingowych. Zanalizowano takie figury retoryczne, jak anaphorá, epiphorá, diaphorá, polýptōtos, parḗ chēsis, parallēlismós, homoióptoton, homoióteleuton,antytethón. Badany materiał dowodzi, że figury retoryczne stosowane w tytułach e-maili marketingowych mają przede wszystkim przyciągać uwagę odbiorcy, ale nie jest to ich jedyne zadanie.

Pobrania

Opublikowane

01.06.2016

Jak cytować

Rosińska-Mamej, A. (2016). O mechanizmach retorycznych stosowanych w tematach e-maili marketingowych. Studia Medioznawcze, 2(65), 83–92. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.65.473

Numer

Dział

Artykuły