Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.487

Słowa kluczowe:

teologia, nauki o mediach, metodologia, interdyscyplinarność, teologia mediów, cyberteologia

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest porównawcze omówienie dwóch obszarów nauki: dziedziny i dyscypliny nauk teologicznych oraz dyscypliny nauk o mediach. Autorzy przeanalizują metodologiczne aspekty nauk teologicznych i nauk o mediach. Ich zdaniem, mimo istnienia pozornych przeszkód, można mówić o wspólnym obszarze zainteresowań tych dwóch dyscyplin, jakim są media i komunikacja. Płaszczyzną naukowego dialogu teologii z medioznawstwem jest dobrze rozumiana interdyscyplinarność, która jest cechą zarówno nauk teologicznych, jak i nauk o mediach.

Opublikowane

01.03.2016

Jak cytować

Adamski, A., & Łęcicki, G. (2016). Teologia i nauki o mediach: interdyscyplinarność jako płaszczyzna wspólnej refleksji naukowej o środkach społecznego przekazu. Studia Medioznawcze, 1(64), 11–19. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.487

Numer

Dział

Artykuły