Wpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków

  • Anita Ceglińska Uniwersytet Warszawski
  • Katarzyna Kopeć-Ziemczyk
Słowa kluczowe: kampania wyborcza, komunikowanie polityczne, media społecznościowe, millenialsi, generacja Y, wybory parlamentarne

Streszczenie

Niniejsza praca jest próbą analizy oddziaływania praktyk komunikacyjnych w mediach społecznościowych prowadzonych przez ugrupowania polityczne i ich wpływu na motywacje i zachowania wyborcze pokolenia Y. Artykuł powstał w oparciu o wyniki badania „Wybory z perspektywy młodych” przeprowadzonego w październiku 2015 r. przez agencję Odyseja Public Relations przy współpracy z Mobile Institute i Brand24. Badanie zrealizowano metodą CAPI na próbie 1341 polskich internautów powyżej 15. roku życia.

Opublikowane
2016-03-01
Jak cytować
CeglińskaA., & Kopeć-ZiemczykK. (2016). Wpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków. Studia Medioznawcze, 1(64), 57-70. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.490
Dział
Artykuły