W stronę Amerykanizacji? Wybory prezydenckie na Słowacji

Słowa kluczowe: modernizacja, komunikowania polityczne, amerykanizacja, wybory prezydenckie, Republika Słowacji

Streszczenie

Procesy amerykanizacji w komunikowaniu politycznym oznaczają z jednej strony przejmowanie technik i narzędzi, które są wykorzystywane w kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej – odzwierciedlają ogólne zmiany w strategii politycznej, mediach i społeczeństwie (modernizacja). Głównym celem artykułu jest zbadanie tych trendów w oparciu o przykład młodej demokracji – Republiki Słowacji. W tym kontekście artykuł identyfikuje główne cechy procesów amerykanizacji w oparciu o zdefiniowane ramy metodologiczne. Badania były prowadzone w kontekście wyborów prezydenckich na Słowacji w 2009 i 2014 roku.

Opublikowane
2015-12-01
Jak cytować
ŽúborováV. (2015). W stronę Amerykanizacji? Wybory prezydenckie na Słowacji. Studia Medioznawcze, 4(63), 21-31. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.507
Dział
Artykuły