W stronę Amerykanizacji? Wybory prezydenckie na Słowacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.507

Słowa kluczowe:

modernizacja, komunikowania polityczne, amerykanizacja, wybory prezydenckie, Republika Słowacji

Abstrakt

Procesy amerykanizacji w komunikowaniu politycznym oznaczają z jednej strony przejmowanie technik i narzędzi, które są wykorzystywane w kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej – odzwierciedlają ogólne zmiany w strategii politycznej, mediach i społeczeństwie (modernizacja). Głównym celem artykułu jest zbadanie tych trendów w oparciu o przykład młodej demokracji – Republiki Słowacji. W tym kontekście artykuł identyfikuje główne cechy procesów amerykanizacji w oparciu o zdefiniowane ramy metodologiczne. Badania były prowadzone w kontekście wyborów prezydenckich na Słowacji w 2009 i 2014 roku.

Opublikowane

01.12.2015

Jak cytować

Žúborová, V. (2015). W stronę Amerykanizacji? Wybory prezydenckie na Słowacji. Studia Medioznawcze, 4(63), 21–31. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.507

Numer

Dział

Artykuły