Profil użytkownika mediów społecznościowych – osobisty newsroom 2.0?

  • Jacek Nożewski Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: newsroom, media społecznościowe, profil użytkownika, personalizacja, przestrzeń informacyjna

Streszczenie

Artykuł prezentuje podobieństwa między profilem użytkownika a tradycyjnymi redakcjami w mediach społecznościowych. Użytkownicy dystrybuują i określają, jakie materiały znajdą się w obiegu informacyjnym. Personalizacja własnego profilu pozwala zarówno na indywidualne kształtowanie wewnętrznej przestrzeni informacyjnej, jak i samych przekazów. Użytkownicy i przedsiębiorstwa medialne uczestniczą w tych samych etapach tworzenia informacji oraz wykorzystują te same narzędzia oferowane przez serwisy społecznościowe w celu dystrybucji przekazów.

Opublikowane
2015-12-01
Jak cytować
NożewskiJ. (2015). Profil użytkownika mediów społecznościowych – osobisty newsroom 2.0?. Studia Medioznawcze, 4(63), 35-48. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.508
Dział
Artykuły