Wymiary i skutki saturacji medialnej w przestrzeniach otwartych i zamkniętych na przykładzie analiz centrum handlowego Sky Tower i projektu P.I.W.O.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.509

Słowa kluczowe:

saturacja medialna, mediatyzacja, przestrzeń, nowe media

Abstrakt

Tematem artykułu jest saturacja medialna. W pierwszej części została zaprezentowana dyskusja nad relacją między saturacją a mediatyzacją oraz wskazano założenia teoretyczne koncepcji saturacji, w tym dwa jej główne typy: saturację technologiczną i saturację procesami mediowanymi. Opisano również narzędzie analizy, czyli figuracje komunikatywne. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań nad dwoma przypadkami: analizę saturacji przestrzeni zamkniętej na przykładzie galerii handlowej Sky Tower oraz saturacji przestrzeni otwartej na przykładzie projektu P.I.W.O. W podsumowaniu uwzględniono wnioski metodologiczne i sformułowano postulat transdyscyplinarnych badań nad saturacją medialną.

Opublikowane

01.12.2015

Jak cytować

Kopecka-Piech, K. (2015). Wymiary i skutki saturacji medialnej w przestrzeniach otwartych i zamkniętych na przykładzie analiz centrum handlowego Sky Tower i projektu P.I.W.O. Studia Medioznawcze, 4(63), 51–63. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.509

Numer

Dział

Artykuły