Artykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych

  • Mateusz Kasiak Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Słowa kluczowe: artykuł publicystyczny, publicystyka, informacja, genologia dziennikarska, praktyka dziennikarska, gatunki prasowe

Streszczenie

Artykuł publicystyczny jako gatunek wypowiedzi dziennikarskiej jest obecny w świadomości genologicznej zarówno badaczy, jak i dziennikarzy praktyków, lecz jego rozumienie jest bliskie potocznemu wyobrażeniu o artykule. Prezentowany tekst stanowi pogłębienie refleksji na temat artykułu, uważanego za jedną z podstawowych form prasowych. Artykuł publicystyczny w literaturze specjalistycznej nie jest charakteryzowany jako odrębny gatunek dziennikarski. Można jednak odnaleźć jego cechy w różnych omówieniach publicystyki.

Opublikowane
2015-12-01
Jak cytować
KasiakM. (2015). Artykuł publicystyczny w świadomości genologicznej dziennikarzy prasowych. Studia Medioznawcze, 4(63), 83-94. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.63.511
Dział
Artykuły