Edukacja medialna w świetle debaty nad tożsamością nauki o mediach. Dotychczasowe paradygmaty a neuropoznawcza ścieżka metodologiczna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.62.522

Słowa kluczowe:

edukacja medialna, medioznawstwo, neuronauka, kognitywistyka

Abstrakt

W świetle toczącej się debaty na temat zakresów nauki o mediach w artykule zaproponowano zwrócenie baczniejszej uwagi na istotne pole badawcze, jakim jest edukacja medialna. W pracy przytoczono polskie i zagraniczne definicje tego pojęcia, z podkreśleniem jego wieloaspektowości, oraz przedstawiono ewolucję terminu, wraz ze wskazaniem możliwych analiz empirycznych. Usytuowaniu edukacji medialnej w ramach trzech tradycji analiz medialnych towarzyszą przykłady zróżnicowanych badań naukowych z tego zakresu. Przedstawiono także sugestie metodologiczne, a mianowicie kognitywistykę i rozwijające się badania nad mózgiem, i zaproponowano autorską definicję neuroedukacji medialnej. Opierając się na teoriach medioznawczych oraz psychologii poznania społecznego, podjęto także próbę umiejscowienia tego pola badawczego w ramach paradygmatów holistycznych integrujących zmienne pochodzenia fizjologicznego ze zmiennymi społecznymi.

Pobrania

Opublikowane

01.09.2015

Jak cytować

Waszkiewicz-Raviv, A. (2015). Edukacja medialna w świetle debaty nad tożsamością nauki o mediach. Dotychczasowe paradygmaty a neuropoznawcza ścieżka metodologiczna. Studia Medioznawcze, 3(62), 15–26. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.62.522

Numer

Dział

Artykuły