„Dystrybucja emocji” jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations

Autor

  • Krzysztof Kowalik Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.54

Słowa kluczowe:

samorząd lokalny, serwis społecznościowy, Facebook, public relations, komunikacja społeczna, media społecznościowe

Abstrakt

Platformy społecznościowe są kanałem komunikacji wykorzystywanym przez samorządy lokalne do budowania relacji z otoczeniem, w której istotnym elementem jest otrzymywanie informacji zwrotnej. W artykule przedstawiono wyniki badania komunikacji miast w serwisie Facebook.com. Zastosowano wskaźnik rankingowania gmin w portalu. Zbudowano kategoryzację przekazu i dokonano jego analizy w kontekście PR. Wyniki wskazują, że samorządy budują relacje przez „dystrybucję emocji”, która polega na publikowaniu treści wywołujących najliczniejsze reakcje użytkowników serwisu społecznościowego.

Bibliografia

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.

Fleszer D., Rola polityki informacyjnej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, Sosnowiec 2015 (3).

Furman W., Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Rzeszów 2009.

Hewson C., Mixed methods research [w:] The SAGE dictionary of social research methods, red. V. Jupp, London 2006.

Internet 2015/2016. Raport strategiczny, IAB Polska http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Raportstrategiczny-Internet-2015_2016.pdf [dostęp: 1.12.2016].

Krippendorf K., Content analysis an introduction to its methodology, Thousand Oaks–London–New Delhi 2004.

Kowalik K., Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, nr 2 (28).

La Porte, T.M., Demchak Ch.C., Weare Ch., Governance in the era of the world wide web: an assessment of organizational openness and government effectiveness [w:] Handbook of public information systems, red. Ch.M. Shea, G. David Garson, New York 2005.

Levine M., Partyzanckie public relations w Internecie, Warszawa 2003.

Olędzki J., Public relations w komunikacji społecznej [w:] Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa 2006.

Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2015 poz. 2058 (tekst jednolity).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (terytorialnym), Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 ze zm. (tekst jednolity: Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.).

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016.

Scott D.M., Nowe zasady marketingu i PR. Jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Warszawa 2009.

Silverman D., Interpretacja danych ilościowych, Warszawa 2008.

Stake R.E., Jakościowe studium przypadku [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, tom 1, Warszawa 2009.

Opublikowane

20.12.2018

Jak cytować

Kowalik, K. (2018). „Dystrybucja emocji” jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations. Studia Medioznawcze, 19(3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.54

Numer

Dział

Artykuły