Tajemnica zawodowa dziennikarza w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Część 2. Zakres regulacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.548

Słowa kluczowe:

dziennikarz, tajemnica, informacje, prawo prasowe, wyjątki, zastrzeżenie

Abstrakt

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 prawa prasowego tajemnicą dziennikarską będą objęte te dane, które dziennikarz uzyskał w związku z wykonywaniem swojego zawodu, a które dotyczą osób, które przekazały określone materiały lub informacje w celu ich wykorzystania przez prasę. Te osoby muszą przy tym zastrzec nieujawnianie identyfikujących ich danych. Trzeba przy tym również pamiętać, że w świetle art. 15 ust. 2 pkt 2 pp tajemnica dziennikarska obejmuje również wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby naruszać chronione prawem interesy osób trzecich. Nie należy również zapominać, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 pp dziennikarz jest obowiązany chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie.

Pobrania

Opublikowane

01.06.2015

Jak cytować

Jaworski, L. (2015). Tajemnica zawodowa dziennikarza w świetle obowiązującego w Polsce prawa. Część 2. Zakres regulacji. Studia Medioznawcze, 2(61), 43–51. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.548

Numer

Dział

Artykuły