Zmediatyzowane doświadczenie kulturalne w świecie mediów interaktywnych. Kultura elektrycznych węgorzy

  • Małgorzata Lisowska-Magdziarz Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: audytorium, recepcja, interaktywność, mobilność, szybkość, konwergencja

Streszczenie

Znaczna część doświadczeń komunikacyjnych współczesnych audytoriów polega na krótkotrwałej, silnej stymulacji emocjonalnej i zmysłowej, przy minimalnym udziale oddziaływania intelektualnego. Dominacja takich doświadczeń może prowadzić do zmian w społecznych procesach ustanawiania agendy oraz konstruowania i wymiany wiedzy. Esej poświęcony jest definicji i charakterystyce tego typu doświadczenia, jego związkom z mediami, technologiami komunikacyjnymi i kontekstem, jaki stanowi ponowoczesna kultura konsumpcyjna.

Bibliografia

Black M., Metafora, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 62/3, s. 217–234, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3/

Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s217-234/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s217-234.pdf [dostęp: 1.07.2018].

Black M., Jeszcze o metaforze, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 74/2, s. 255–281, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiejr1983-t74-n2/

Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n2-s255-281/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1983-t74-n2-s255-281.pdf [dostęp: 1.07.2018].

Casetti F., Odin R., Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki [w:] Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A Gwóźdź, Kraków 2004, s. 117–136.

Chumley L., Qualia and ontology: language, semiotics, and materiality; an introduction, “Signs and Society” 2017, 5–1, s. 1–20, https://doi.org/10.1086/690190 [dostęp: 1.07.2018].

Gajda S., Metafora w dyskursie naukowym [w:] Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, red. J. Sujecka, Warszawa 2008, s. 29–42.

Kaplan E.A., Rocking around the clock. Music television, postmodernism, and consumer culture, New York 1987.

Meet the Tennessee aquarium’s Tweeting electric eel, http://www.tnaqua.org/newsroom/entry/meet-the-tennessee-aquariums-tweeting-electric-eel?utm_content=bufferc4afe&utm_medium=social&utm_source-=twitter.com&utm_campaign=buffer [dostęp: 1.07.2018].

Perelman C., Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 62/3, s. 247–257, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii-_i_krytyce_literatury_polskiej/

Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii-_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s247-257/

Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n3-s247-257.pdf [dostęp: 1.07.2018].

Philips C., Snap, crackle, tweet: Tennessee tech helps aquarium’s electric eel make splash on social media, [w:] “Timesfreepress” 16.01.2015, http://www.timesfreepress.com/news/life/entertainment/story/2015/jan/16/snap-crackle-tweet-tennessee-tech-helps-aquarium-eel/282710/ [dostęp: 1.07.2018].

Stromberg P.G., The “I” of enthrallment, “Ethos. The Pragmatic Turn in Psychological Anthropology” 1999, 27/4, s. 490–504.

Ziemilski A., Trzy modele doświadczenia kulturalnego (szkic problemowy), „Kultura i Społeczeństwo” 1984, t. 28/3, s. 103–112.

Opublikowane
2018-12-20
Jak cytować
Lisowska-MagdziarzM. (2018). Zmediatyzowane doświadczenie kulturalne w świecie mediów interaktywnych. Kultura elektrycznych węgorzy. Studia Medioznawcze, 19(3). https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2018.3.55
Dział
Artykuły