Dziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich nadawców radiowych – opis zjawiska

Autor

DOI:

https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.550

Słowa kluczowe:

blogi, radio, dziennikarze, blogosfera

Abstrakt

W artykule zdefiniowano pojęcie „dziennikarski blog odmedialny”, a następnie podjęto próbę opisania tego zjawiska w radiowej przestrzeni internetowej. Wskazano także potencjał wykorzystywania odmedialnych blogów dziennikarskich i oceniono ich rzeczywistą eksploatację. Zweryfikowano także tezę mówiącą o tym, że dziennikarskie blogi odmedialne mogłyby być użyteczne dla nadawców, pod warunkiem spełnienia kryteriów odnoszących się do specyfiki tych blogów (np. ulokowania ich w przestrzeni internetowej mediów, sposobu prowadzenia, aktualizacji, interaktywności, spójności wizualnej i treściowej, ekspozycji dziennikarzy-blogerów i reprezentowanych przez nich audycji). Analizę przeprowadzono na podstawie 54 rozgłośni z całego kraju występujących w badaniach Radio Track.

Pobrania

Opublikowane

01.06.2015

Jak cytować

Jupowicz-Ginalska, A. (2015). Dziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich nadawców radiowych – opis zjawiska. Studia Medioznawcze, 2(61), 67–85. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.550

Numer

Dział

Artykuły