Nazwa stacji radiowej jako składnik tytułu audycji

Słowa kluczowe: radio, stacja radiowa, audycja radiowa, język, tytuł, autoprezentacja

Streszczenie

W artykule są analizowane tytuły audycji radiowych zawierających nazwy rozgłośni. Celem analiz było ustalenie, jakich technik formalnych używa się, by umieścić nazwę stacji w tytule audycji; w jakim celu się to robi i które cechy współczesnego radia są w ten sposób eksponowane. Zbadano zawartość ramówek ok. 120 stacji różnego typu z całej Polski.

Opublikowane
2015-06-01
Jak cytować
KaszewskiK. (2015). Nazwa stacji radiowej jako składnik tytułu audycji. Studia Medioznawcze, 2(61), 107-119. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2015.61.552
Dział
Artykuły